Jesteś tu:
>
>
>
Retinopatia cukrzycowa: laseroterapia przed intensyfikacją insulinoterapii u chorych z retinopatią przedproliferacyjną
Retinopatia cukrzycowa: laseroterapia przed intensyfikacją insulinoterapii u chorych z retinopatią przedproliferacyjną
Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Waldemar Karnafel

64-letnia pacjentka, z 16-letnim wywiadem cukrzycy typu 2, została przyjęta do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie z powodu narastającego od około dwóch tygodni zmniejszenia tolerancji wysiłku oraz stwierdzanej w badaniach laboratoryjnych niedokrwistości mikrocytarnej. Na podstawie wywiadu ustalono, że pacjentka od około 2 miesięcy wielokrotnie stosowała niesteroidowe leki przeciwzapalne z powodu bólów głowy. W ostatnim okresie glikemie mierzone w warunkach domowych, utrzymywały się w przedziale 250–350 mg/dl (pacjentka leczona przy pomocy dwóch iniekcji mieszanki insulinowej), stwierdzano także podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, maksymalnie do 190/110 mmHg. Pacjentka ostatnio była konsultowana przez okulistę w chwili rozpoznania cukrzycy i stwierdzano wówczas na dnie oka cechy retinopatii prostej. Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki ustalono, że przyczyną stwierdzanej niedokrwistości były owrzodzenia błony śluzowej żołądka wywołane działaniem niepożądanym stosowanych NLPZ. Po zastosowaniu inhibitorów pompy protonowej i odpowiedniej diety uzyskano stopniową normalizację parametrów morfologicznych krwi obwodowej. Przyczyną zgłaszanych bólów głowy były zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa. W badaniu ultrasonograficznym oceniającym przepływy naczyniowe w tętnicach szyjnych stwierdzono nieistotne hemodynamicznie liczne blaszki miażdżycowe. Zalecono rehabilitację ruchową oraz leczenie hipolipemizujące.

W trakcie pierwszych dni hospitalizacji utrzymywały się niewyrównane glikemie średnio 140 mg/dl na czczo oraz 220 mg/dl po posiłkach. W związku z tym podjęto decyzję o wdrożeniu intensywnej insulinoterapii. W trakcie konsultacji okulistycznej rozpoznano retinopatię przedproliferacyjną oraz zmiany o typie angiopatii nadciśnieniowej (II° wg
 K/W). Konsultujący okulista zalecił przeprowadzenie zabiegu laseroterapii przed planowaną intensyfikacją leczenia hipoglikemizującego celem prewencji powstania zmian o charakterze proliferacyjnym. Po przeprowadzeniu laseroterapii pacjentkę przyjęto ponownie do oddziału chorób wewnętrznych, gdzie włączono insulinoterapię w algorytmie czterech iniekcji uzyskując stan „prawie normoglikemii”. Zintensyfikowano także leczenie hipotensyjne. W kontrolnym badaniu okulistycznym nie stwierdzono nasilenia cech retinopatii.

Rutynowym zaleceniem u pacjentów z cukrzycą powinna być dokładna ocena zmian na dnie oka (zarówno wynikających z rozwoju retinopatii, jak i angiopatii nadciśnieniowej). Przed planowaniem intensyfikacji leczenia hipoglikemizującego, w przypadku obecności cech retinopatii przedproliferacyjnej, powinno zalecać się przeprowadzenie laseroterapii.

Zaciekawił Cię powyższy przypadek kliniczny? A może nie zgadzasz się z jego autorem? Podziel się swoją opinią i podyskutuj z innymi użytkownikami serwisu Diabetologiaonline.pl.


Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są wymagane.
Słowa kluczowe:
Pokaż
diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi