Jesteś tu:
>
>
Baza przypadków klinicznych
Zwężenie głównej lewej tętnicy wieńcowej u chorego ze sporadycznie leczonym zespołem metabolicznym

Dr n. med. Cezary Sosnowski
54-letni chory został przyjęty do Kliniki z powodu narastającej od kilku tygodni duszności wysiłkowej, z towarzyszącym uczuciem dławienia w gardle oraz obfitym poceniem się. Podobne dolegliwości wystąpiły przed sześciu laty. Więcej
Kategoria:Ogólne
Retinopatia cukrzycowa: laseroterapia przed intensyfikacją insulinoterapii u chorych z retinopatią przedproliferacyjną

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
64-letnia pacjentka, z 16-letnim wywiadem cukrzycy typu 2, została przyjęta do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie z powodu narastającego od około dwóch tygodni zmniejszenia tolerancji wysiłku oraz stwierdzanej w badaniach laboratoryjnych niedokrwistości mikrocytarnej. Więcej
Kategoria:Ogólne
Gastropareza – wymóg dodatkowej interwencji w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
70-letni pacjent z 18-letnim wywiadem cukrzycy typu 2, leczony od 9 lat insuliną, został przyjęty do kliniki z powodu zaburzeń rytmu wypróżnień pod postacią naprzemiennie występujących biegunek i zaparć. Więcej
Kategoria:Ogólne
Retinopatia cukrzycowa: pogorszenie ostrości wzroku u chorej na cukrzycę typu 2

Dr n. med. Mariusz Jasik
59-letnia rencistka, wieloletnia palaczka tytoniu, chorująca na cukrzycę typu 2 od 14 lat, zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu pogarszającej się od kilku miesięcy ostrości widzenia. Więcej
Kategoria:Ogólne
Cukrzyca ciężarnych leczona insuliną – problem hiperglikemii na czczo

Dr n. med. Iwona Chmiel-Perzyńska1, dr n. med. Marek Derkacz2
37-letnia ciężarna w 22. tygodniu pierwszej ciąży została skierowana do poradni diabetologicznej z wynikiem doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT, 75 g): 0’ – 97,3 mg/dl, 60’ – 165,3 mg/dl, 120’ – 159 mg/dl. Glikemia na czczo na początku ciąży (9. tydzień ciąży) wynosiła 89,2 mg/dl. Więcej
Kategoria:Ogólne
Czy podwyższone stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) zawsze odzwierciedla niewyrównanie metaboliczne cukrzycy?

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
56-letni chory z rozpoznaną przed rokiem cukrzycą typu 2, leczoną pochodną sulfonylomocznika został przyjęty do Kliniki z powodu zasłabnięcia z krótkotrwałą utratą przytomności. Więcej
Kategoria:Ogólne
Pamięć metaboliczna przyczyną rozbieżności pomiędzy aktualnym wyrównaniem metabolicznym a zaawansowaniem powikłań narządowych u chorego na cukrzycę?

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
47‑letni pacjent z cukrzycą typu 2 rozpoznaną 3 lata wcześniej... Więcej
Kategoria:Ogólne
Glulizyna w kontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 2

Lek. Dorota Galicka-Stankowska
58-letni pacjent z rozpoznaną przed 10 laty cukrzycą typu 2, w lipcu 2009 r. zgłosił się na wizytę kontrolną do poradni cukrzycowej z powodu pogarszającego się samopoczucia, bez konkretnych objawów chorobowych. Od kilku lat w lipidogramie pacjenta występowały nieprawidłowości o typie hipertriglicerydemii. Więcej
Kategoria:Ogólne
Od neuropatii autonomicznej do kwasicy ketonowej

Lek. Monika Kasprowicz
48 letni pacjent z wieloletnim wywiadem cukrzycy typu 1, został przyjęty do szpitala z powodu pogłębiających się zaburzeń świadomości, gorączki do 39°C i złej kontroli metabolicznej cukrzycy (wartości glikemii mierzonej w domu wahały się ostatnio w granicach 300-500 mg/dl). Na podstawie gazometrii żylnej (pH 7,1, HCO3 10,4 mmol/l, SBE 9 mmol/l) w izbie przyjęć wysunięto podejrzenie kwasicy ketonowej. Więcej
Kategoria:Ogólne
Problemy leczenia cukrzycy przedciążowej

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
34-letnia chora z cukrzycą przedciążową typu 1 rozpoznaną w 19. roku życia, w 30. tygodniu drugiej ciąży została skierowana do kliniki w celu wyrównania metabolicznego cukrzycy. Wcześniej pacjentka hospitalizowana była w miejscu zamieszkania z powodu trwających od ok. 3 tygodni uporczywych wymiotów oraz hiperglikemii (>400 mg/dl). Więcej
Kategoria:Ogólne
Gastropareza u chorej na cukrzycę typu 2 – trudności diagnostyczne

Dr n. med. Ewa Janeczko Sosnowska
65-letnia otyła chora z cukrzycą typu 2 rozpoznaną przed ok. 13 laty, została przyjęta do kliniki z powodu występujących od kilku dni mdłości, wymiotów treścią pokarmową, bólu w okolicy nadbrzusza i śródbrzusza oraz ogólnego osłabienia. Więcej
Kategoria:Ogólne
Skojarzone leczenie otyłej chorej na cukrzycę typu 2

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
74-letnia otyła chora została skierowana do Kliniki z poradni diabetologicznej celem modyfikacji terapii cukrzycy. Chorobę rozpoznano przed 6 laty. Początkowo pacjentka była leczona jedynie dietą (przez około 2 miesiące), następnie metforminą, a od 5 lat metforminą i pochodną sulfonylomocznika. Od około 6 miesięcy przed hospitalizacją do leczenia włączono inhibitor α-glukozydazy. Więcej
Kategoria:Ogólne
Kompleksowe leczenie otyłego chorego na cukrzycę typu 2

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
Chory lat 59 z cukrzycą typu 2 leczoną insuliną został przyjęty do Kliniki w celu wyrównania metabolicznego. Cukrzycę rozpoznano przed 7 laty na podstawie doustnego testu tolerancji glukozy wykonanego z powodu stwierdzenia w czasie badania kontrolnego nieprawidłowej glikemii na czczo. Początkowo przez około 2 miesiące chory leczony był wyłącznie dietą cukrzycową, następnie przez rok otrzymywał metforminę. Więcej
Kategoria:Ogólne
Hipoglikemia – następstwo poprawy insulinowrażliwości

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
76-letni pacjent, z cukrzycą typu 2 rozpoznaną przed 15 laty, leczony od 7 lat insuliną, został przyjęty do Kliniki Gastroenterologii UM w Warszawie z powodu zaostrzenia cech lewokomorowej niewydolności serca. Pacjent mieszka samotnie (nie wyraził zgody na stały pobyt z rodziną), jest otyły (aktualne BMI 38,5 kg/m²)... Więcej
Kategoria:Ogólne
Pokaż
Ogólne (49)
Z praktyki czytelników (2)
diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi