Jesteś tu:
>
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe: cukrzyca typu 2
Wyników wyszukiwania: 37

Zespół metaboliczny u osoby z prawidłową masą ciała
70-letnia pacjentka o prawidłowej masie ciała, emerytowana stomatolog, zgłosiła się do Poradni Zaburzeń Metabolicznych z powodu stwierdzanego w lipidogramie podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego (271 mg/dl) oraz frakcji LDL (203 mg/dl). Więcej
Wybór metody leczenia świeżo rozpoznanej cukrzycy u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C
58-letni chory po przebytym wiele lat temu zabiegu kardiochirurgicznym korekty ubytku przegrody międzykomorowej i z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C został skierowany do Kliniki z powodu występującego od kilku tygodni wielomoczu, wzmożonego pragnienia, postępującego osłabienia oraz utraty masy ciała. Więcej
Znaczenie modyfikacji leczenia w wyrównaniu metabolicznym cukrzycy typu 2
66 letnia chora została przyjęta do Kliniki z powodu utrzymującej się od około 2 miesięcy glikemii 250 300 mg/dl. Stężenie HbA1c wynosiło 9,3%. Modyfikowanie doustnego leczenia hipoglikemizującego przez lekarza POZ było nieskuteczne. Cukrzycę rozpoznano przed 8 laty podczas hospitalizacji z powodu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego (przebyła wówczas cholecystektomię). Więcej
Modyfikacja insulinoterapii z powodu chorób współistniejących u osoby z cukrzycą typu 2
66-letnia chora na cukrzycę typu 2, leczona insuliną, została przyjęta do kliniki z powodu zasłabnięcia z krótkotrwałą utratą przytomności. Wezwany przez rodzinę lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził glikemię 41 mg/dl. Chora otrzymała 1 ampułkę 20% glukozy i.v., a następnie dożylny wlew 500 ml 5% glukozy. Więcej
Jak wyrównać metabolicznie cukrzycę typu 2 u osoby z przewlekłą niewydolnością krążenia?
72 letnia chora z prawidłową masą ciała, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, leczona dotychczas glimepirydem i metforminą, została przyjęta do Kliniki z powodu rozpierającego bólu w okolicy zamostkowej z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami treścią pokarmową oraz osłabieniem znacznego stopnia i zlewnymi potami. Więcej
Cukrzyca a rak trzustki – opis przypadku
81-letnia chora została skierowana przez lekarza rodzinnego do oddziału zakaźnego celem diagnostyki żółtaczki. Z uwagi na hiperglikemię (522 mg/dl), stwierdzoną w izbie przyjęć, pacjentkę przekazano do oddziału wewnętrznego. Więcej
Ostry zespół wieńcowy bez przetrwałego uniesienia odcinka ST wysokiego ryzyka u chorego z cukrzycą typu 2
Otyły chory (BMI 39 kg/m2), lat 50, został przyjęty do oddziału kardiologicznego w jednym ze szpitali województwa mazowieckiego z powodu nawracających, od późnych godzin wieczornych poprzedniego dnia, typowych bólów zamostkowych promieniujących do żuchwy. Dolegliwości te występowały przy najmniejszych wysiłkach i ustępowały po podaniu podjęzykowo krótko działającego azotanu. Więcej
Wybór metody leczenia cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością olbrzymią
64-letni chory z cukrzycą typu 2 został skierowany do kliniki z powodu złej kontroli metabolicznej choroby. Od około sześciu miesięcy poranne stężenia glukozy mierzone w trybie ambulatoryjnym wynosiły 150–250 mg%, a dwie godziny po posiłku 200–300 mg% (ryc. 1). Cukrzycę typu 2 skojarzoną z otyłością, nadciśnieniem tętniczym i hiperlipidemią mieszaną rozpoznano 10 lat temu. Do tej pory chory był pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Więcej
Współczesne leczenie doustne cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością
69-letnia chora, otyła (BMI 30,5 kg/m) została przyjęta do kliniki z powodu stwierdzonej ambulatoryjnie glikemii na czczo przekraczającej 180–200 mg/dl (10–11,1 mmol/l) oraz 240–260 mg/dl (13,8–14,4 mmol/l) w dwie godziny po posiłku. Leczona była metforminą w dawce dobowej 2550 mg. Cukrzycę rozpoznano około pięć lat temu podczas hospitalizacji z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i wykonanej cholecystektomii. Więcej
Retinopatia cukrzycowa: dlaczego warto przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku przewlekłych powikłań u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2
59 letnia chora została przyjęta do kliniki z powodu nasilających się od około 5 miesięcy: braku apetytu, utraty masy ciała (w tym okresie schudła około 8 kg), ogólnego osłabienia oraz senności. Glikemia na czczo, oznaczona w trybie ambulatoryjnym, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie hospitalizacji wynosiła 364 mg/dl. Więcej
Korzyści z optymalizacji leczenia i modyfikacji czynników ryzyka u chorego na cukrzycę typu 2, powikłaną cukrzycową chorobą nerek
59-letni otyły mężczyzna został przyjęty do szpitala z powodu hipoglikemii rzędu 45 mg/dl z towarzyszącym zasłabnięciem. Do zdarzenia doszło w domu w czasie wieczornej toalety. Na krótko przez zasłabnięciem pacjent odczuwał niepokój, zawroty głowy, spocił się. Więcej
Zespół metaboliczny u pacjentki z zespołem policystycznych jajników
31-letnia pacjentka, lekarz pulmonolog, zgłosiła się do Poradni Diabetologicznej po poradę dotyczącą zasad leczenia, ze względu na zaniepokojenie możliwością rozwoju cukrzycy. Była w trakcie diagnostyki zespołu policystycznych jajników (PCO). Od okresu rozpoczęcia studiów medycznych miesiączkowała nieregularnie. Więcej
Kardiomiopatia cukrzycowa w praktyce klinicznej
62-letni chory z cukrzycą typu 2, nadwagą, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym i hiperlipidemią mieszaną został przyjęty do kliniki kardiologii z powodu narastającej od ok. 2 dni duszności wysiłkowej z towarzyszącym osłabieniem.Chory był przytomny, ale jego stan ogólny oceniono jako dość ciężki. Więcej
Leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej w zespole metabolicznym
46-letni chory został skierowany do poradni diabetologicznej z powodu świeżo wykrytej cukrzycy typu 2. Cukrzycę rozpoznano przed około rokiem na podstawie doustnego testu tolerancji glukozy. Po 2 h od podania 75 g glukozy glikemia wynosiła 226 mg/dl. Więcej
Czy depresja może być pierwszym objawem cukrzycy typu 2?
50-letni pacjent od 2 lat stosujący doksepinę z powodu zaburzeń depresyjnych (początkowo w dawce 3 x 25 mg, ostatnio 3 x 50 mg), został przyjęty do kliniki, ponieważ w badaniu okresowym stwierdzono wzrost glikemii – na czczo 260 mg/dl, dwie godziny po posiłku w kolejnych oznaczeniach 327 mg/dl, 365 mg/dl, 398 mg/dl. Więcej
Przykłady zastosowania glulizyny w terapii chorych na cukrzycę typu 2
Leczenie powinno być zawsze korzystne dla pacjenta i skutkować polepszeniem warunków życia, bez zwiększenia częstości epizodów hipoglikemii. Szybko działające analogi insulinowe – aspart, lispro, glulizyna – umożliwiają zastosowanie bardziej zaawansowanych schematów leczenia. Mają one na celu pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na insulinę będącego skutkiem spożywania przekąsek lub nieregularnych posiłków w przypadku mobilnych pacjentów. Więcej
Epizod depresji u chorego na cukrzycę typu 2
62-letni chory został przyjęty do kliniki z powodu zasłabnięcia z krótkotrwałą utratą przytomności, które wystąpiło w domu tego samego dnia, w godzinach porannych. Wezwany lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził glikemię 29 mg/dl, podał dożylnie 3 ampułki 40% roztworu glukozy, a następnie zastosował wlew i.v. 10% roztworu glukozy. Więcej
Powikłania nadciśnienia tętniczego w przebiegu zespołu metabolicznego
53-letnia chora została przyjęta do kliniki z powodu krótkotrwałego zasłabnięcia, bez utraty przytomności, które wystąpiło po raz pierwszy w życiu w dniu rozpoczęcia hospitalizacji. Towarzyszyło mu uczucie gorąca, zaburzenia widzenia pod postacią jasnych, migających punktów w polu widzenia obu oczu oraz pocenie się. Więcej
Trudności w insulinoterapii – przewlekła niewydolność nerek
65-letni chory na cukrzycę typu 2, rozpoznaną w 45 roku życia, skojarzoną z otyłością, leczony insuliną od 10 lat, został przyjęty do kliniki celem leczenia owrzodzenia powstałego po amputacji palców lewej stopy. Więcej
Optymalny sposób insulinoterapii a steroidoterapia
Przypadek 55-letniej kobiety z cukrzycą typu 2 modyfikowaną podawaniem steroidów, która choruje od 32 lat. Chora cierpi również od wielu lat na astmę oskrzelową. Więcej
Zwężenie głównej lewej tętnicy wieńcowej u chorego ze sporadycznie leczonym zespołem metabolicznym
54-letni chory został przyjęty do Kliniki z powodu narastającej od kilku tygodni duszności wysiłkowej, z towarzyszącym uczuciem dławienia w gardle oraz obfitym poceniem się. Podobne dolegliwości wystąpiły przed sześciu laty. Więcej
Retinopatia cukrzycowa: laseroterapia przed intensyfikacją insulinoterapii u chorych z retinopatią przedproliferacyjną
64-letnia pacjentka, z 16-letnim wywiadem cukrzycy typu 2, została przyjęta do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie z powodu narastającego od około dwóch tygodni zmniejszenia tolerancji wysiłku oraz stwierdzanej w badaniach laboratoryjnych niedokrwistości mikrocytarnej. Więcej
Gastropareza – wymóg dodatkowej interwencji w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii
70-letni pacjent z 18-letnim wywiadem cukrzycy typu 2, leczony od 9 lat insuliną, został przyjęty do kliniki z powodu zaburzeń rytmu wypróżnień pod postacią naprzemiennie występujących biegunek i zaparć. Więcej
Retinopatia cukrzycowa: pogorszenie ostrości wzroku u chorej na cukrzycę typu 2
59-letnia rencistka, wieloletnia palaczka tytoniu, chorująca na cukrzycę typu 2 od 14 lat, zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu pogarszającej się od kilku miesięcy ostrości widzenia. Więcej
Czy podwyższone stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) zawsze odzwierciedla niewyrównanie metaboliczne cukrzycy?
56-letni chory z rozpoznaną przed rokiem cukrzycą typu 2, leczoną pochodną sulfonylomocznika został przyjęty do Kliniki z powodu zasłabnięcia z krótkotrwałą utratą przytomności. Więcej
Pamięć metaboliczna przyczyną rozbieżności pomiędzy aktualnym wyrównaniem metabolicznym a zaawansowaniem powikłań narządowych u chorego na cukrzycę?
47‑letni pacjent z cukrzycą typu 2 rozpoznaną 3 lata wcześniej... Więcej
Glulizyna w kontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 2
58-letni pacjent z rozpoznaną przed 10 laty cukrzycą typu 2, w lipcu 2009 r. zgłosił się na wizytę kontrolną do poradni cukrzycowej z powodu pogarszającego się samopoczucia, bez konkretnych objawów chorobowych. Od kilku lat w lipidogramie pacjenta występowały nieprawidłowości o typie hipertriglicerydemii. Więcej
Gastropareza u chorej na cukrzycę typu 2 – trudności diagnostyczne
65-letnia otyła chora z cukrzycą typu 2 rozpoznaną przed ok. 13 laty, została przyjęta do kliniki z powodu występujących od kilku dni mdłości, wymiotów treścią pokarmową, bólu w okolicy nadbrzusza i śródbrzusza oraz ogólnego osłabienia. Więcej
Skojarzone leczenie otyłej chorej na cukrzycę typu 2
74-letnia otyła chora została skierowana do Kliniki z poradni diabetologicznej celem modyfikacji terapii cukrzycy. Chorobę rozpoznano przed 6 laty. Początkowo pacjentka była leczona jedynie dietą (przez około 2 miesiące), następnie metforminą, a od 5 lat metforminą i pochodną sulfonylomocznika. Od około 6 miesięcy przed hospitalizacją do leczenia włączono inhibitor α-glukozydazy. Więcej
Kompleksowe leczenie otyłego chorego na cukrzycę typu 2
Chory lat 59 z cukrzycą typu 2 leczoną insuliną został przyjęty do Kliniki w celu wyrównania metabolicznego. Cukrzycę rozpoznano przed 7 laty na podstawie doustnego testu tolerancji glukozy wykonanego z powodu stwierdzenia w czasie badania kontrolnego nieprawidłowej glikemii na czczo. Początkowo przez około 2 miesiące chory leczony był wyłącznie dietą cukrzycową, następnie przez rok otrzymywał metforminę. Więcej
Hipoglikemia – następstwo poprawy insulinowrażliwości
76-letni pacjent, z cukrzycą typu 2 rozpoznaną przed 15 laty, leczony od 7 lat insuliną, został przyjęty do Kliniki Gastroenterologii UM w Warszawie z powodu zaostrzenia cech lewokomorowej niewydolności serca. Pacjent mieszka samotnie (nie wyraził zgody na stały pobyt z rodziną), jest otyły (aktualne BMI 38,5 kg/m²)... Więcej
Dieta jako element leczenia cukrzycy typu 2
72-letnia chora z cukrzycą typu 2, rozpoznaną przed około 2 laty, została skierowana do poradni diabetologicznej w celu modyfikacji leczenia i przeprowadzenia edukacji. Cukrzycę rozpoznano na podstawie doustnego testu tolerancji glukozy, który wykonano po stwierdzeniu w badaniach przesiewowych nieprawidłowej glikemii na czczo. Więcej
Nadwaga u pacjentki z cukrzycą typu 2
60-letnia pacjentka z cukrzycą typu 2, stwierdzoną 5 lat wcześniej, leczona pochodną sulfonylomocznika o przedłużonym działaniu 2 razy dziennie i metforminą 2 razy dziennie 500 mg zgłosiła się z powodu problemów z nadwagą (masa ciała 102 kg przy wzroście 171 cm, obwód pasa 95 cm). Glikemie oznaczane sporadycznie tylko na czczo wynosiły od 108 mg/dl do 156 mg/dl. Więcej
Jak skutecznie leczyć cukrzycę typu 2 u osoby otyłej?
Chora w wieku 63 lat z cukrzycą typu 2, rozpoznaną przed około rokiem, została skierowana przez lekarza POZ do poradni diabetologicznej z powodu trudności w wyrównaniu metabolicznym cukrzycy. Od chwili rozpoznania cukrzycy leczona była najpierw przez miesiąc dietą, a następnie otrzymywała pochodną sulfonylomocznika. W trakcie leczenia przybrała na wadze 4 kg. Więcej
Cukrzyca typu 2 skojarzona z otyłością, leczona analogiem insuliny i glimepirydem. Przypadek kliniczny
55-letni mężczyzna z 13 letnim wywiadem cukrzycy typu 2 i otyłością, został skierowany do poradni diabetologicznej 6.10.2004 r. z powodu niezadowalającego wyrównania cukrzycy, pomimo stosowania pochodnych sulfonylomocznika w maksymalnej dawce. Więcej
Ostry zespół wieńcowy z przetrwałym uniesieniem odcinka ST jako pierwszy objaw kliniczny makroangiopatii cukrzycowej
Chory lat 59, dotychczas nieleczony, został przywieziony do izby przyjęć szpitala rejonowego z powodu zasłabnięcia, z obfitym poceniem się i towarzyszącym uczuciem niepokoju poprzedzonego nawracającymi od około 15 godzin bólami zamostkowymi. Podobne dolegliwości bólowe występowały przed rokiem, ale wówczas chory nie odczuwał niepokoju, a po około 2 tygodniach dolegliwości ustąpiły samoistnie. Więcej
Choroba współistniejąca jako potencjalny czynnik ryzyka ostrego zespołu wieńcowego u chorego z cukrzycą typu 2
81 letni otyły chory z cukrzycą typu 2 leczoną insuliną został przyjęty do kliniki z powodu występujących od około tygodnia: podwyższonej ciepłoty ciała (37,1–37,7°C), kaszlu z odkrztuszaniem białej plwociny, okresowo z domieszką niewielkiej ilości jasnoczerwonej krwi oraz narastającego osłabienia. Z powodu wymienionych dolegliwości nie korzystał z porady medycznej w trybie ambulatoryjnym, nie stosował także dodatkowego leczenia. Więcej
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi