Jesteś tu:
>
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe: glikemia
Wyników wyszukiwania: 18

Cukrzyca a kierowanie pojazdem mechanicznym – trudności orzecznicze, kontrowersje lekarza diabetologa - praca poglądowa
STRESZCZENIE Celem pracy było przedstawienie problemów orzeczniczych z jakimi spotyka się lekarz diabetolog w codziennej praktyce w odniesieniu do kierowców pojazdów mechanicznych leczonych z powodu cukrzycy. Na podstawie piśmiennictwa omówiono diagnostykę, sposoby udokumentowania, zalecenia oraz przeciwwskazania u osób chorujących na cukrzycę i ubiegających się o wydania prawa jazdy lub jego kontynuację. Więcej
Bolesna neuropatia obwodowa – aktualny stan wiedzy
Według szacunków przyjmuje się, że cechy neuropatii występują u połowy chorych na cukrzycę. Wyniki badań dotyczących występowania polineuropatii symetrycznej obwodowej donoszą o jej występowaniu u 27,6% chorych na cukrzycę, u 13% osób z nieprawidłową tolerancją glukozy i u 8,9% osób bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Więcej
Dlaczego poposiłkowa hiperglikemia zasługuje na uwagę lekarza praktyka?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, skoro nie dysponujemy po dziś dzień precyzyjną definicją zjawiska, jakim jest poposiłkowa hiperglikemia. Wiadomo bowiem, że okres poposiłkowy utrzymuje się przez kilka godzin, a czas trwania zależy między innymi od składu posiłku... Więcej
Oznaczenie stężenia cukru we krwi – kontrola w warunkach domowych
Cukrzyca jest chorobą, o której nie można zapomnieć. Pod presją ewentualnego pojawienia się groźnych w skutkach komplikacji, zmusza do ustawicznego angażowania uwagi i starań dotyczących przestrzegania ścisłego reżimu, od którego zależy pomyślność leczenia. Więcej
Ostre powikłania hiperglikemii
Kwasica ketonowa i nieketonowa hiperglikemia hiperosmolarna reprezentują ostre powikłania cukrzycy, u podłoża których leży niedobór insuliny lub gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na nią w warunkach zwiększenia stężenia hormonów hiperglikemizujących (glukagon, kortyzol, katecholaminy, hormon wzrostu).Kwasica ketonowa Więcej
Zakażenia u chorych na cukrzycę
Ryzyko zakażeń u chorych na cukrzycę jest wyższe niż w populacji ogólnej. Przebieg zakażeń jest cięższy, częściej też występują powikłania, a nawet zgon. Na przebieg infekcji wpływa wiele różnorodnych, wzajemnie na siebie oddziaływających czynników. Więcej
Talerz diabetyka
Autorka jest kierownikiem Centrum Edukacji Diabetologicznej we Wrocławiu. Dzieli się doświadczeniami z codziennej pracy − edukacji żywienia chorych. Zmiana nawyków żywieniowych jest podstawowym zadaniem pacjenta w leczeniu cukrzycy; pomoc w tym zadaniu jest ważnym punktem w pracy lekarza z chorym. Więcej
Hemoglobina glikowana w diagnostyce cukrzycy
Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association, ADA) w zaleceniach opublikowanych w 2010 roku dotyczących postępowania z chorymi na cukrzycę włączyło oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) do panelu badań stosowanych w rozpoznawaniu cukrzycy. Stężenie HbA1c 6,5% zostało uznane za nowe kryterium diagnostyczne. Więcej
Czy hipoglikemia zawsze musi być powikłaniem insulinoterapii?
Hipoglikemia jest najpoważniejszym zagrożeniem wynikającym z nieprawidłowego leczenia cukrzycy. Może rozwinąć się w ciągu kilku minut, niekiedy bez objawów prodromalnych, a pierwszym jej objawem może być śpiączka. Więcej
Znaczenie badania stężenia 1,5-anhydroglucitolu (1,5-AG) we krwi w monitorowaniu poposiłkowej hiperglikemii
Monitorowanie poposiłkowej hiperglikemii stało się koniecznością. Wyniki badań prowadzonych od wielu lat wskazują niezmiennie na związek pomiędzy nasileniem poposiłkowych epizodów hiperglikemii, a częstszym występowaniem powikłań o charakterze makroangiopatii, zwłaszcza pod postacią choroby niedokrwiennej serca. Więcej
Hiperglikemia jako kluczowy czynnik ryzyka powikłań cukrzycy
Hiperglikemia jest podstawowym zaburzeniem metabolicznym we wszystkich typach cukrzycy. Wywołuje wiele nieprawidłowości i procesów patologicznych doprowadzających do postępującego czynnościowego i morfologicznego uszkodzenia komórek, tkanek i narządów. Więcej
Leczenie cukrzycy u osób w podeszłym wieku
Częstość występowania cukrzycy typu 2 rośnie z wiekiem. W latach 90. oszacowano, że choroba ta występuje u około 20% mężczyzn i 30% kobiet w szóstej i siódmej dekadzie życia. Obecnie uważa się, że częstość występowania cukrzycy w populacji osób po 65. roku życia sięga ponad 40%. Więcej
Znaczenie rokownicze kontroli glikemii w ostrych zespołach wieńcowych u chorych na cukrzycę
Hiperglikemia w ostrym zespole wieńcowym (OZW) może być objawem niewyrównania metabolicznego u chorego z rozpoznaną cukrzycą lub z wcześniej pojawiającymi się przedcukrzycowymi zaburzeniami metabolicznymi. Więcej
Ostre zespoły wieńcowe u chorych na cukrzycę
Analiza danych pochodzących z regionalnych krajowych rejestrów wskazuje, że rocznie w Polsce rozpoznawanych jest około 230 000 nowych przypadków ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Chorzy z cukrzycą stanowią około 15 20% osób z OZW. Więcej
Oznaczenie glikemii dla celów diagnostycznych
Zwiększone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia) występuje w naturalnym przebiegu wszystkich typów cukrzycy, niezależnie od ich etiopatogenezy i przebiegu klinicznego. Ta biochemiczna nieprawidłowość definiuje cukrzycę jako jednostkę chorobową, stanowi podstawę kryteriów jej rozpoznawania i jest wyznacznikiem wyrównania metabolicznego choroby w trakcie jej leczenia. Więcej
Celiakia u chorych na cukrzycę typu 1
Podczas czerwcowej Sesji Naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) Joseph A. Murray z Mayo University wygłosił wykład zatytułowany: A new look at Celiac Disease. Should we be doing genetic testing?, który wywarł na słuchaczach ogromne wrażenie. Powierzenie tego tematu światowej sławy gastroenterologowi, interniście było znakomitym wyborem organizatorów. Wykład dotyczył znanego już od blisko 30 lat faktu współistnienia celiakii i cukrzycy. Więcej
Ciąża u kobiet z cukrzycą
W dobie intensywnej terapii insulinowej, samokontroli glikemii, doskonałych metod monitorowania przebiegu ciąży, dobrostanu płodu i noworodka, w połączeniu z wysokiej klasy medyczną opieką specjalistyczną, posiadanie potomstwa przez kobiety chore na cukrzycę jest możliwe i bezpieczne. Więcej
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi