Jesteś tu:
>
>
>
Diabetyku, sprawdź, czy masz bezdech senny. Odpowiednia terapia może poprawić jakość Twego życia i Twoje zdrowie
Diabetyku, sprawdź, czy masz bezdech senny. Odpowiednia terapia może poprawić jakość Twego życia i Twoje zdrowie
Informacja prasowa

Aż 70% pacjentów z cukrzycą typu 2 cierpi na obturacyjny bezdech senny. Ten ścisły związek pomiędzy obturacyjnym bezdechem sennym i cukrzycą typu 2 potwierdzają badania przeprowadzone na grupie pacjentów z tym typem cukrzycy[1].
 
Objawy bezdechu sennego mylone z objawami cukrzycy
 
Niektóre objawy obserwowane w cukrzycy i bezdechu sennym są bardzo podobne, dlatego bardzo często przypisywane są tylko jednej z tych chorób, najczęściej cukrzycy. Świadomość wagi problemu bezdechu sennego w środowisku lekarzy jest w dalszym ciągu niedostateczna, a takie symptomy jak: zmęczenie, nadmierna senność w ciągu dnia, częste oddawanie moczu w nocy, nieprawidłowy profil ciśnienia tętniczego, a także otyłość rzadko kojarzone są z nieleczonym bezdechem. Warto pamiętać, że wyrównanie metaboliczne cukrzycy jest trudniejsze, jeśli u pacjenta współistnieje nieleczony bezdech senny - mówi
dr n. med. Jacek Wolf z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Obturacyjny bezdech senny najczęściej dotyczy mężczyzn z nadwagą lub otyłością po 40. roku życia.
W grupie ryzyka są też osoby z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową oraz po przebytych udarach mózgu. Znacznie rzadziej schorzenie dotyka kobiet przed menopauzą i nieletnich/młodych dorosłych. Jednakże z uwagi na znaczny wzrost otyłości Polaków również w tych grupach obserwowuje się większą zachorowalność na bezdech senny.
Ze względu na podobne objawy cukrzycy i bezdechu sennego niezwykle ważne jest obserwowanie przez pacjenta własnego organizmu, słuchanie uwag bliskich dotyczących naszych kwestii zdrowotnych (np. głośne chrapanie, zaobserwowany bezdech) i przekazanie rzetelnych informacji lekarzowi. To właśnie lekarz skieruje nas na stosowne badania, co przyspieszy diagnozę i leczenie, zapobiegając tym samym powikłaniom.
 
Terapia bezdechu sennego może poprawiać jakość życia i zdrowie diabetyka
Jednoczasowa terapia bezdechu sennego może nie tylko niwelować uciążliwe dolegliwości diabetyków m.in.: nadmierną senność dzienną, poprawę koncentracji czy nykturię, ale także korzystnie modyfikować ryzyko sercowo-naczyniowe u tych pacjentów. Należy pamiętać, że główną przyczyną przedwczesnych zgonów chorych z cukrzycą są choroby układu krążenia (np. udar mózgu), a nieleczony bezdech istotnie to ryzyko zwiększa. Zarówno Amerykanie, jak i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego kwalifikują bezdech senny jako główną przyczynę nadciśnienia tętniczego wtórnego oraz nadciśnienia trudnego w kontroli tj. nadciśnienia opornego na terapię lekową. Bezdech senny jest także odpowiedzialny za nadciśnienie w okresie snu pacjenta (nadciśnienie maskowane), które zwłaszcza przy współwystępującej cukrzycy jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem a jednocześnie najczęściej pozostaje nierozpoznane
– mówi dr n. med. Jacek Wolf z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Konieczna diagnostyka
Diagnostyka bezdechu sennego u pacjentów z cukrzycą jest o tyle trudna, że niektóre objawy w przebiegu schorzenia charakterystyczne dla diabetyków np. nadmierna senność czy potrzeba oddawania moczu w nocy (nykturia) są także częstymi objawami nieleczonego bezdechu sennego. Zależność ta osłabia często czujność zarówno pacjentów, jak i lekarzy, a w konsekwencji opóźnia czas postawienia pełnej diagnozy. Diabetologiczne zalecenia dla lekarzy sugerują krzyżową diagnostykę przesiewową w przypadku zdiagnozowania jednego ze schorzeń: pacjenci z bezdechem powinni wykonać diagnostykę w kierunku cukrzycy, a diabetycy powinni zostać poddani badaniom w kierunku bezdechu (np. polisomnografia, poligrafia). Badania dowodzą, że pacjenci z bezdechem sennym mają gorszą tolerancję glukozy i częściej obserwowany jest u nich tzw. stan przedrzucawkowy (np. podwyższona glikemia rano na czczo), co niezależnie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy.
 
Jeśli podejrzewasz u siebie bezdech senny, zgłoś się do swojego lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do poradni pulmonologicznej. Szczegółowe informacje na temat diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego, a także lista pracowni snu dostępne są na stronie: www.ZdrowySen.info. Ta prowadzona przez markę ResMed platforma o charakterze informacyjno-edukacyjnym stanowi kompendium wiedzy na temat objawów, diagnozowania i metod leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Istnieją różne metody leczenia bezdechu, stosowane w zależności m.in. od nasilenia jego objawów. Pacjenci z OBS przy współistniejącej nadwadze lub otyłości otrzymują m.in. zalecenie redukcji masy ciała i modyfikacji stylu życia. Za złoty standard terapii uważa się wytwarzanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (aparaty CPAP).
 
 
O firmie
ResMed – Jesteśmy światowym liderem w produkcji, rozwoju i dystrybucji innowacyjnych rozwiązań medycznych do leczenia zaburzeń układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem obturacyjnego bezdechu sennego. Nasze urządzenia wykorzystujące nowoczesne technologie oparte na chmurze umożliwiają także zdalne monitorowanie terapii pacjentów z bezdechem sennym. Stworzona przez ResMed aplikacja AirView pomaga 2 milionom pacjentów każdego dnia. W opracowanie najwyższej klasy urządzeń zaangażowanych jest 5000 pracowników na całym świecie. Sprzęt firmy ResMed podnosi komfort życia pacjentów, pozwala im cieszyć się zdrowym snem, minimalizuje ryzyko wystąpienia przewlekłych schorzeń, a także poprawia jakość opieki zdrowotnej i obniża jej koszty w ponad 100 krajach świata. Więcej informacji na stronie: www.ZdrowySen.info.
 
Informacja prasowa przesłana przez Pipeline Communications
[1] Źródło: Punjabi NM, Shahar E, Redline S, et al. Sleep Heart Health Study Investigators. Sleep- disordered breathing, glucose intolerance, and insulin resistance: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol. 2004; 160(6): 521-530

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi