Jesteś tu:
>
>
>
Jak skutecznie diagnozować i leczyć sepsę
Jak skutecznie diagnozować i leczyć sepsę
Informacja prasowa
Organizatorzy I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”, który odbędzie się w dniach 24-26 września br. we Wrocławiu, chcą rozpocząć prace nad utworzeniem narodowego programu leczenia ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych.

Zagrożenia jakie niosą za sobą ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia organizmu i związana z nimi śmiertelność pacjentów są przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony środowisk medycznych. Zdaniem ekspertów sepsa, z uwagi na swoją interdyscyplinarność, wymaga równie poważnego i systemowego  traktowania jak choroby układu krążenia czy nowotwory. Nie mają oni wątpliwości, że konieczna jest dyskusja nad działaniami, które zwrócą uwagę pracowników opieki zdrowotnej oraz decydentów na problem sepsy i pozwolą wytyczyć właściwą strategię postępowania w tym zakresie.
 
Sepsa – interdyscyplinarny problem medyczny
I Polski Kongres „Pokonać Sepsę” to inicjatywa skierowana przede wszystkim do środowiska medycznego, ale pośrednio również do opinii publicznej.
- Do udziału w wydarzeniu zapraszamy lekarzy anestezjologów, chirurgów, nefrologów, kardiologów, pediatrów, mikrobiologów, diagnostyków, transplantologów, a także lekarzy innych specjalności w tym m. in. w dziedzinie intensywnej terapii i lekarzy POZ - mówi prof. dr hab. Andrzej Kübler, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu - Sepsa wykracza poza granice oddziałów intensywnej terapii, a jej leczenie staję się problemem „wielu lekarskich specjalizacji”.  Interdyscyplinarna debata jest wręcz niezbędna dla wytyczenia właściwej strategii postępowania w przypadkach sepsy. Chcemy promować i wdrażać systemy wczesnego rozpoznawania, dzięki którym odwrócimy tragiczny trend zmniejszając statystyki śmiertelności. Oszacowanie ilu pacjentów ma objawy sepsy, oraz dlaczego i ilu z tego powodu umiera, pozwoli ustalić strategię postępowania i  zoptymalizować wyniki leczenia tej choroby – dodajeprof. Andrzej Kübler.
 
W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań
Organizatorzy Kongresu planują szerokie ujęcie problemu „medycyny zakażeń” w aspekcie ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Podczas sesji naukowych omówione zostaną podstawowe problemy diagnostyki i leczenia ciężkiej sepsy. W programiewydarzenia znalazła się m. in. sesja Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków dla ordynatorów Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którą poprowadzi prof. Waleria Hryniewicz przedstawiając korzyści oraz ryzyka związane z leczeniem antybiotykami ciężkiej sepsy. W ramach sesji plenarnej poświęconej zagadnieniom biologii ciężkiej sepsy, wykład na temat mechanizmów biochemiczne związanych z procesem septycznym przedstawi prof. Andrzej Dżugaj, mechanizmy obronne drobnoustrojów omówi prof. Anna Przondo-Mordarska, a aktualne zagrożenia związane z ogólnoustrojowymi zakażeniami wirusowymi zaprezentuje prof. Andrzej Gładysz.
 
Czynny udział w Kongresie zapowiedzieli także goście z zagranicy. Wykłady inauguracyjne wygłoszą prof. Konrad Reinhart z Jeny, pionier badań nad sepsą, twórca Niemieckiego Towarzystwa Walki z Sepsą i aktualny lider Globalnego Sojuszu w sprawie Sepsy oraz prof. Zsolt Molnar z Szeged, znany badacz sepsy i organizator międzynarodowych kongresów SepsEast. Zagraniczni eksperci wystąpią także w sesjach naukowych. Prof. Frank Brunkhorst z Jeny opowie o epidemiologii sepsy, prof. Claes Frostell ze Sztokholmu o znaczeniu tlenku azotu w sepsie, a prof. Roman Zahorec z Bratysławy o terapii komórkami macierzystymi w niewydolności wielonarządowej.
 
Oprócz zagadnień typowo medycznych w programie zaplanowano także sesje z udziałem lekarzy i prawników. Będą one dotyczyły kwestii etycznych i prawnych związanych z terapią sepsy takich jak błędy w leczeniu ciężkiej sepsy i ich następstwa czy praktyka postępowania przy nieskuteczności podtrzymywania czynności narządów u pacjentów z OIT.
 
Więcej informacji o I Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” znajduje się na stronie wydarzenia www.sepsa2015.pl oraz na stronie portalu www.pokonacsepse.pl

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi