Jesteś tu:
>
>
Baza przypadków klinicznych
Zespół metaboliczny u osoby z prawidłową masą ciała

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
70-letnia pacjentka o prawidłowej masie ciała, emerytowana stomatolog, zgłosiła się do Poradni Zaburzeń Metabolicznych z powodu stwierdzanego w lipidogramie podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego (271 mg/dl) oraz frakcji LDL (203 mg/dl). Więcej
Kategoria:Ogólne
Wybór metody leczenia świeżo rozpoznanej cukrzycy u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C

Dr n. med. Jacek Rzeszotarski
58-letni chory po przebytym wiele lat temu zabiegu kardiochirurgicznym korekty ubytku przegrody międzykomorowej i z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C został skierowany do Kliniki z powodu występującego od kilku tygodni wielomoczu, wzmożonego pragnienia, postępującego osłabienia oraz utraty masy ciała. Więcej
Kategoria:Ogólne
Znaczenie modyfikacji leczenia w wyrównaniu metabolicznym cukrzycy typu 2

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
66 letnia chora została przyjęta do Kliniki z powodu utrzymującej się od około 2 miesięcy glikemii 250 300 mg/dl. Stężenie HbA1c wynosiło 9,3%. Modyfikowanie doustnego leczenia hipoglikemizującego przez lekarza POZ było nieskuteczne. Cukrzycę rozpoznano przed 8 laty podczas hospitalizacji z powodu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego (przebyła wówczas cholecystektomię). Więcej
Kategoria:Ogólne
Modyfikacja insulinoterapii z powodu chorób współistniejących u osoby z cukrzycą typu 2

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
66-letnia chora na cukrzycę typu 2, leczona insuliną, została przyjęta do kliniki z powodu zasłabnięcia z krótkotrwałą utratą przytomności. Wezwany przez rodzinę lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził glikemię 41 mg/dl. Chora otrzymała 1 ampułkę 20% glukozy i.v., a następnie dożylny wlew 500 ml 5% glukozy. Więcej
Kategoria:Ogólne
Jak wyrównać metabolicznie cukrzycę typu 2 u osoby z przewlekłą niewydolnością krążenia?

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
72 letnia chora z prawidłową masą ciała, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, leczona dotychczas glimepirydem i metforminą, została przyjęta do Kliniki z powodu rozpierającego bólu w okolicy zamostkowej z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami treścią pokarmową oraz osłabieniem znacznego stopnia i zlewnymi potami. Więcej
Kategoria:Ogólne
Cukrzyca a rak trzustki – opis przypadku

Lek. Marek Kocięcki
81-letnia chora została skierowana przez lekarza rodzinnego do oddziału zakaźnego celem diagnostyki żółtaczki. Z uwagi na hiperglikemię (522 mg/dl), stwierdzoną w izbie przyjęć, pacjentkę przekazano do oddziału wewnętrznego. Więcej
Kategoria:Ogólne
Ostry zespół wieńcowy bez przetrwałego uniesienia odcinka ST wysokiego ryzyka u chorego z cukrzycą typu 2

Dr n. med. Cezary Sosnowski
Otyły chory (BMI 39 kg/m2), lat 50, został przyjęty do oddziału kardiologicznego w jednym ze szpitali województwa mazowieckiego z powodu nawracających, od późnych godzin wieczornych poprzedniego dnia, typowych bólów zamostkowych promieniujących do żuchwy. Dolegliwości te występowały przy najmniejszych wysiłkach i ustępowały po podaniu podjęzykowo krótko działającego azotanu. Więcej
Kategoria:Ogólne
Wybór metody leczenia cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością olbrzymią

Dr n. med. Jacek Rzeszotarski
64-letni chory z cukrzycą typu 2 został skierowany do kliniki z powodu złej kontroli metabolicznej choroby. Od około sześciu miesięcy poranne stężenia glukozy mierzone w trybie ambulatoryjnym wynosiły 150–250 mg%, a dwie godziny po posiłku 200–300 mg% (ryc. 1). Cukrzycę typu 2 skojarzoną z otyłością, nadciśnieniem tętniczym i hiperlipidemią mieszaną rozpoznano 10 lat temu. Do tej pory chory był pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Więcej
Kategoria:Ogólne
Współczesne leczenie doustne cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
69-letnia chora, otyła (BMI 30,5 kg/m) została przyjęta do kliniki z powodu stwierdzonej ambulatoryjnie glikemii na czczo przekraczającej 180–200 mg/dl (10–11,1 mmol/l) oraz 240–260 mg/dl (13,8–14,4 mmol/l) w dwie godziny po posiłku. Leczona była metforminą w dawce dobowej 2550 mg. Cukrzycę rozpoznano około pięć lat temu podczas hospitalizacji z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i wykonanej cholecystektomii. Więcej
Kategoria:Ogólne
Retinopatia cukrzycowa: dlaczego warto przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku przewlekłych powikłań u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2

Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
59 letnia chora została przyjęta do kliniki z powodu nasilających się od około 5 miesięcy: braku apetytu, utraty masy ciała (w tym okresie schudła około 8 kg), ogólnego osłabienia oraz senności. Glikemia na czczo, oznaczona w trybie ambulatoryjnym, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie hospitalizacji wynosiła 364 mg/dl. Więcej
Kategoria:Ogólne
Korzyści z optymalizacji leczenia i modyfikacji czynników ryzyka u chorego na cukrzycę typu 2, powikłaną cukrzycową chorobą nerek

Lek. Monika Kasprowicz
59-letni otyły mężczyzna został przyjęty do szpitala z powodu hipoglikemii rzędu 45 mg/dl z towarzyszącym zasłabnięciem. Do zdarzenia doszło w domu w czasie wieczornej toalety. Na krótko przez zasłabnięciem pacjent odczuwał niepokój, zawroty głowy, spocił się. Więcej
Kategoria:Ogólne
Przypadek chorego – stopa cukrzycowa

Dr n. med. Teresa Koblik
61-letni chory z 12-letnim wywiadem cukrzycy typu 2 zgłosił się do Gabinetu Stopy Cukrzycowej z powodu niezagojonego od 7 lat owrzodzenia na stronie podeszwowej stopy. Ponadto u chorego stwierdzono z innych powikłań retinopatię proliferacyjną (po zabiegach laserowych) i nefropatię (IV st. wg Mogensena). Więcej
Kategoria:Ogólne
Wybór metody intensywnej insulinoterapii u chorej na cukrzycę typu 1 pragnącej zachować prawidłową masę ciała

Dr n. med. Jacek Rzeszotarski
30-letnia chora z rozpoznaną przed 8 laty cukrzycą typu 1 została skierowana do Kliniki z powodu wysokich wartości glikemii w ciągu całej doby. Stężenia glukozy oceniane w dobowych profilach glikemii wykonywane w trybie ambulatoryjnym od ponad roku wynosiły ok. 200–300 mg%. Więcej
Kategoria:Ogólne
Zespół metaboliczny u pacjentki z zespołem policystycznych jajników

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
31-letnia pacjentka, lekarz pulmonolog, zgłosiła się do Poradni Diabetologicznej po poradę dotyczącą zasad leczenia, ze względu na zaniepokojenie możliwością rozwoju cukrzycy. Była w trakcie diagnostyki zespołu policystycznych jajników (PCO). Od okresu rozpoczęcia studiów medycznych miesiączkowała nieregularnie. Więcej
Kategoria:Ogólne
Pokaż
Ogólne (49)
Z praktyki czytelników (2)
diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi