Jesteś tu:
>
>
>
List otwarty do Ministra Zdrowia w sprawie nowej listy leków refundowanych
List otwarty do Ministra Zdrowia w sprawie nowej listy leków refundowanych
Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Szanowny Panie Ministrze,
 
W dniu 19 grudnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r. Korzystając z możliwości zgłaszania uwag do dn. 20 grudnia br., do godz. 14.00 Polskie Towarzystwo Diabetologiczne stwierdza, co następuje:
1. W projekcie wykazu po raz kolejny nie umieszczono żadnych nowych leków przeciwcukrzycowych.
2. Mija kolejny rok bez poprawy możliwości leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w naszym kraju. Wysocy urzędnicy Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie zapewniali (m.in. w trakcie posiedzeń Komisji Zdrowia Sejmu, podczas rozmów z władzami PTD), że nowe leki przeciwcukrzycowe z grupy leków inkretynowych będą w najbliższym czasie refundowane,  przynajmniej w określonych wskazaniach.
3. Kontynuowanie nierefundowania leków inkretynowych jest dla pacjentów i ich lekarzy całkowicie niezrozumiałe. Dwa leki z grupy inhibitorów DPP-4 umieszczono w projekcie wykazu leków refundowanych z dn. 17 listopada 2011 r., niestety usunięto je w wykazie obowiązującym od 1 stycznia br. Od lat środowisko diabetologiczne przedstawia rozwiązania, które pozwalają – dzięki nowym instrumentom finansowym, jak np. dzielenie ryzyka – w pełni kontrolować wydatki związane z refundacją tych leków. Możliwość ich stosowania, chociażby w zawężonych wskazaniach, jakościowo zmieniłoby leczenie chorych na cukrzycę typu 2. Poprawa ta zostałaby uzyskana poprzez radykalne zmniejszenie ryzyka wystąpienia hipoglikemii (leki te nie wywołują bowiem niedocukrzeń), ułatwienie redukcji masy ciała (leki te nie wywołują przyrostu masy ciała, a niektóre pozwalają zredukować nadwagę), mniejsza też byłaby konieczność wykonywania przez pacjentów samokontroli glikemii przy użyciu glukometru (bo znika ryzyko niedocukrzeń), co dodatkowo pozwoliłoby obniżyć wydatki refundacyjne.
4. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne od lat – leki inkretynowe wprowadzono prawie 5 lat temu – przedstawia jednoznaczne merytoryczne argumenty za refundacją tej grupy leków. We wszystkich krajach Unii Europejskiej są one w różnym stopniu refundowane, przynoszą ewidentną korzyść pacjentom, opóźniają rozpoczęcie insulinoterapii (co także pozwala obniżyć koszty leczenia cukrzycy), a najnowsze dane wskazują, że również mogą zmniejszać ryzyko rozwoju powikłań naczyniowych cukrzycy.
5. Trzy z czterech inhibitorów DPP-4 i obaj agoniści receptora GLP-1 czyli niemal wszystkie leki z grupy preparatów inkretynowych uzyskały już dawno pozytywną rekomendację  AOTM dotyczącą ich refundacji, nie ma zatem obecnie obaw związanych z bezpieczeństwem stosowania tych preparatów.
6. W mijającym roku MZ planowało oszczędzić ok. 1 mld zł z wydatków refundacyjnych. Ostatnie analizy wskazują, że kwota ta będzie bliska 2 mld zł. Oszczędności te zostały w znacznym stopniu poczynione dzięki ograniczeniu refundacji niektórych preparatów insulin oraz pasków testowych do glukometrów – co bezpośrednio obciążyło osoby chore na cukrzycę. Nie istnieją zatem jakiekolwiek powody – ani merytoryczne, ani finansowe - aby nie refundować, chociażby w określonych wskazaniach (np. nietolerancja metforminy, znaczna otyłość itp.), leków inkretynowych, zwłaszcza, że według propozycji podziału ryzyka składanych MZ przez producentów tych leków kwoty refundacji wyniosłyby 10-30 mln złotych rocznie. Refundowanie leków inkretynowych miałoby także charakter racjonalnego (a w oczach chorych także sprawiedliwego) redystrybuowania środków przeznaczonych na leczenie cukrzycy – z refundacji pasków testowych na nowoczesne terapie.
7. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oczekuje, że przedstawione wyżej w możliwie najbardziej zwięzły sposób argumenty za refundacją leków inkretynowych zostaną wzięte pod uwagę i wykaz leków refundowanych obowiązujący od 01.01.2013 r. zostanie odpowiednio uzupełniony.
 
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Głównego
prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Prezes

Łódź, 20 grudnia 2012 r.


diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi