Jesteś tu:
>
>
>
COSMOS: niski poziom HbA1c sprzyja regresji blaszki miażdżycowej w czasie terapii statynami
COSMOS: niski poziom HbA1c sprzyja regresji blaszki miażdżycowej w czasie terapii statynami
Redakcja serwisu
Incydenty wieńcowe zdarzają się częściej u chorych z cukrzycą, niż u chorych bez cukrzycy. Badanie COSMOS (The Coronary Atherosclerosis Study Measuring Effects of Rosuvastatin Using Intravascular Ultrasound in Japanese Subjects) wykazało, że u japońskich pacjentów z przewlekłą chorobą naczyń wieńcowych po 76 tygodniach leczenia rosuwastatyną w dawce od 2,5 mg/dzień do 20 mg/dzień w celu osiągnięcia stężenia LDL <80 mg/dl dochodzi do znaczącej regresji blaszki miażdżycowej.
W badaniu analizowano zależność pomiędzy poziomem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) a regresją blaszki miażdżycowej u 40 pacjentów z wysokim poziomem HbA1c (≥6,5%) oraz u 80 pacjentów w niskim poziomem HbA1c (<6,5%).

Wyniki badania wykazały, że głównymi determinantami regresji blaszki miażdżycowej był odsetek hemoglobiny glikowanej i objętość blaszki miażdżycowej. W grupie z wysokim poziomem hemoglobiny glikowanej zaobserwowano spadek stężenia LDL o 37% i wzrost HDL o 16%, zaś w grupie z niskim poziomem hemoglobiny LDL spadło o 39%, a HDL wzrósł o 22%. Spadek objętości blaszki miażdżycowej był znamiennie większy (p=0,04) w grupie z niskim poziomem hemoglobiny glikowanej (z 71,0±39,9 do 64,7±34,7 mm3; p=0,04) w porównaniu z grupą o wysokim stężeniu hemoglobiny glikowanej (z 74,3±34,2 do 71,4±32,3 mm3). Objętość naczynia krwionośnego wzrosła w grupie z wysokim poziomem hemoglobiny glikowanej, podczas gdy nie zmieniła się w grupie z niskim poziomem hemoglobiny glikowanej (zmiana o +4,2% versus −0,8%, p=0,02). Zmiana w objętości blaszki miażdżycowej istotnie korelowała z poziomem hemoglobiny glikowanej.

Pomimo podobnej poprawy w zakresie stężeń lipidów, regresja blaszki miażdżycowej była mniej wyraźna u chorych z wysokim poziomem hemoglobiny glikowanej (≥6,5%) w porównaniu do pacjentów z niskim poziomem hemoglobiny glikowanej (<6,5%). W związku z tym ścisła kontrola poziomu glukozy podczas terapii statynami może przyczynić się do zwiększenia tempa regresji blaszki miażdżycowej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Piśmiennictwo
Daida, H., Takayama, T., Hiro, T., Yamagishi, M., Hirayama, A., Saito, S., Yamaguchi, T., Matsuzaki, M., and COSMOS Investigators (2012). High HbA1c levels correlate with reduced plaque regression during statin treatment in patients with stable coronary artery disease: results of the coronary atherosclerosis study measuring effects of rosuvastatin using intravascular ultrasound in Japanese subjects (COSMOS). Cardiovasc Diabetol 11, 87.

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi