Jesteś tu:
>
>
>
Europejskie Forum Diabetologiczne – wspólnie przeciwko pandemii cukrzycy w Europie
Europejskie Forum Diabetologiczne – wspólnie przeciwko pandemii cukrzycy w Europie
Zespół redakcyjny portalu diabetologiaonline.pl

Inicjatywa EUDF przywołuje na myśl tę z 1989 roku, kiedy to w St. Vincent we Włoszech przedstawiciele resortów zdrowia i organizacji pacjenckich ze wszystkich krajów europejskich wspólnie opracowali kierunki rozwoju opieki diabetologicznej w Europie. Dokument ten powstał pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) oraz Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation, IDF) i znany jest pod nazwą „Deklaracja z St. Vincent” (The Saint Vincent Declaration, SVD). Niestety ówczesne ustalenia nie zostały w pełni zaimplementowane w żadnym z krajów i nie stworzono spójnego systemu opieki diabetologicznej. W tamtych czasach liczba osób zagrożonych cukrzycą sięgała 10 milionów.

Na przestrzeni lat powstawały inne projekty mające na celu zapobieganie cukrzycy i jej powikłaniom. Jednak wiele tych działań było prowadzonych bez współpracy różnych środowisk diabetologicznych i koncentrowało się na pojedynczych aspektach choroby.

Obecnie w Europie na cukrzycę choruje 60 milionów ludzi, a około 22 miliony osób nie jest jeszcze zdiagnozowanych. Większość funkcjonujących systemów opieki zdrowotnej dla tej grupy pacjentów nie spełnia ich oczekiwań, zwłaszcza jeżeli chodzi o poprawę jakości życia i zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Właśnie z powodu powikłań cukrzycy, głównie zdarzeń sercowo-naczyniowych, co 6 sekund umiera człowiek. Z kolei powikłania mikronaczyniowe – utrata wzroku, amputacje czy niewydolność nerek – znacząco obniżają jakość życia pacjentów i ich aktywność zawodową.

Bardzo wyraźnie zaznacza się przepaść pomiędzy realiami klinicznymi, a tym co można by osiągnąć przy wykorzystaniu istniejących możliwości leczenia i poprawy kontroli nad cukrzycą. Co więcej zupełnie nie bierze się pod uwagę obciążenia ekonomicznego jakim jest cukrzyca i jej powikłania dla budżetów państw. A dane na ten temat są zatrważające – na walkę z cukrzycą przeznacza się około 12% wydatków na służbę zdrowia, z czego co najmniej 75% pochłania leczenie powikłań cukrzycy, głównie sercowo-naczyniowych i mikronaczyniowych.

Cukrzyca staje się zatem nie lada wyzwaniem dla współczesnych. Powołanie Europejskiego Forum Diabetologicznego (EUDF) daję nadzieję, że przy wspólnym i rzetelnym zaangażowaniu wszystkich środowisk powstanie spójny i kompleksowy system opieki nad pacjentem diabetologicznym. System, który pozwoli przełamać stereotypy, a także wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne.

Europejskie Forum Diabetologiczne wydało konsensus, w którym zwraca uwagę na słabe punkty opieki zdrowotnej nad chorym na cukrzycę i proponuje potencjalne rozwiązania systemowe przeciwdziałające pandemii cukrzycy obejmujące następujące obszary:

- poprawa wyników leczenia chorych na cukrzycę,

- ciągła poprawa i unowocześnianie opieki diabetologicznej,

- integracja opieki diabetologicznej i finansowania dla zrównoważenia systemu w dłuższej perspektywie czasowej.

Ideą EUDF jest, by wykraczać poza aspekty naukowe i medyczne cukrzycy i wsłuchać się w głos osób, które na co dzień zmagają się z cukrzycą. Zdaniem Bastiana Hauck’a, przedstawiciela niemieckich pacjentów chorych na cukrzycę i założyciela #dedoc Diabetes Community, bardzo ważne jest uwzględnianie perspektywy chorych na cukrzycę w dyskusjach dotyczących systemu opieki diabetologicznej. Pacjenci i ich opiekunowie oraz bliscy są w stanie doskonale wskazać miejsca, w których jeszcze wiele jest do zrobienia i bardzo jasno komunikują swoje potrzeby, jak chociażby: darmowy dostęp do urządzeń i leków dla chorych na cukrzycę; wsparcie ze strony pielęgniarki diabetologicznej lub/i edukatora; edukacja społeczeństwa i przełamywanie stereotypów; stworzenie zespołów terapeutycznych w opiece nad chorym na cukrzycę, zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej; poprawa kontroli wyników leczenia cukrzycy.

To najwyższy czas, bo podjąć działania wykraczające poza badania naukowe. Mamy nadzieję, że my – eksperci w zakresie diabetologii – będziemy mogli przyczynić się do podniesienia poziomu opieki diabetologicznej w całej Europie i wykorzystamy tę znakomitą okazję, by poprawić system zarządzania cukrzycą dla milionów chorych w każdym zakątku Europy – powiedział prof. Juleen R. Zierath, prezes EASD, jeden z twórców EUDF.

Więcej informacji na temat EUDF można znaleźć na stronie internetowej www.eudf.org.

Przygotowano na podstawie materiałów prasowych.

Zespół redakcyjny portalu diabetologiaonline.pl


diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi