Jesteś tu:
>
>
>
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Marzena Sudoł

Współorganizatorem Sympozjum Pielęgniarek Położnych i Dietetyków w ramach XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które odbyło się w Krakowie 20 i 21 maja bieżącego roku, jest Polska Federacja Edukacji w Diabetologii.

 

Cukrzyca to choroba przewlekła, ale można ją kontrolować. Każdy specjalista medyczny zajmujący się diabetykami wie, że w tej chorobie równie ważna jak leczenie jest edukacja i nauczenie chorego życia z cukrzycą. PFED powstała w 2006 roku po to, żeby wypełnić lukę w opiece diabetologicznej i zapewnić pacjentom edukację. Do założycieli PFED należą pielęgniarki i dietetycy pracujący na co dzień w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu oraz w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie. Stowarzyszenie liczy ponad 500 członków, wśród których znajdują się pielęgniarki, pedagodzy, dietetycy, psychologowie i lekarze pracujący w oddziałach i poradniach diabetologicznych na terenie całej Polski oraz pracownicy medyczni innych specjalności niż diabetologia mający styczność z pacjentami z cukrzycą.

 

Działania stowarzyszenia są skierowane do dzieci i młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych. Poprawa stanu zdrowia tych grup pacjentów stanowi długoterminowe cele organizacji. Celami do osiągnięcia, jakie wyznaczyli sobie członkowie PFED, należy m.in. szkolenie personelu medycznego w zakresie edukacji osób z cukrzycą (w tym zdrowe odżywianie, terapia cukrzycy), intensyfikacja edukacji w środowisku wiejskim, podniesienie wiedzy diabetologicznej w placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły) oraz wśród chorych na cukrzycę, prowadzenie działalności edukacyjno-wydawniczej.

 

Od chwili powstania PFED prowadzi intensywną działalność szkoleniową i naukową, m.in. organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe, opracowuje programy kursów dokształcających, specjalistycznych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i takie kursy organizuje, publikuje zalecenia dla pielęgniarek i położnych dotyczących zasad postępowania w opiece nad osobą z cukrzycą, organizuje badania naukowe, które dostarczają danych na temat poziomu i organizacji opieki nad pacjentami z cukrzycą. Od 2007 roku PFED wydaje Magazyn Edukacyjny PFED.

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi