Jesteś tu:
>
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe: cukrzyca
Wyników wyszukiwania: 54

Wybrane sytuacje szczególne w cukrzycy typu 2
U chorych na cukrzycę typu 2 często mają miejsce sytuacje szczególne, wymagające podjęcia decyzji w związku z zaistniałymi okolicznościami. Prowadzić one mogą do pogorszenia wyrównania metabolicznego cukrzycy oraz epizodów występowania hipoglikemii. Więcej
Wybrane aspekty patogenezy cukrzycy typu 1
Patogeneza autoimmunologicznej cukrzycy typu 1 (Ct1) pozostaje niejasna, mimo licznych badań i publikacji dotyczących chorób z autoagresji. Obecnie przyjmuje się pogląd, iż choroba ta występuje u osób predysponowanych genetycznie po zadziałaniu czynników środowiskowych. Więcej
Cukrzyca a kierowanie pojazdem mechanicznym – trudności orzecznicze, kontrowersje lekarza diabetologa - praca poglądowa
STRESZCZENIE Celem pracy było przedstawienie problemów orzeczniczych z jakimi spotyka się lekarz diabetolog w codziennej praktyce w odniesieniu do kierowców pojazdów mechanicznych leczonych z powodu cukrzycy. Na podstawie piśmiennictwa omówiono diagnostykę, sposoby udokumentowania, zalecenia oraz przeciwwskazania u osób chorujących na cukrzycę i ubiegających się o wydania prawa jazdy lub jego kontynuację. Więcej
Zasady edukacji opiekunów dzieci przygotowywanych do wdrożenia insulinoterapii metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny
Edukacja chorych na cukrzycę ma kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia tego schorzenia. Powinna ona obejmować rodziców i opiekunów oraz młodych pacjentów, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 1. Konieczna jest w tym względzie ścisła profesjonalna współpraca zespołu terapeutycznego obejmującego lekarza diabetologa, pielęgniarkę, edukatora, dietetyka oraz psychologa. Więcej
Wczesna insulinoterapia w cukrzycy typu 2
Insulinoterapia wciąż pozostaje niezbędnym elementem leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, pomimo dynamicznego rozwoju wiedzy dotyczącej etiopatogenezy choroby oraz wprowadzania nowych grup leków. Od wielu lat wśród diabetologów trwają dyskusje na temat, jak wcześnie włączyć leczenie insuliną do terapii cukrzycy typu 2. Więcej
Metoda ciągłego podskórnego wlewu insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej w terapii cukrzycy typu 1
Leczeniem z wyboru w cukrzycy typu 1 jest funkcjonalna intensywna insulinoterapia (functional insulin therapy, FIT), która może być realizowana metodą wielokrotnych wstrzyknięć lub – coraz częściej – metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (continuous subcutaneous insulin infusion, CSII) za pomocą osobistej pompy insulinowej. Więcej
Zastosowanie glimepirydu w leczeniu cukrzycy typu 2
Wiele obserwacji klinicznych glimepirydu, stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2, wskazuje, że substancja ta obniża skutecznie stężenie HbA1c i zmniejsza wskaźnik masy ciała, przy niewielkim ryzyku hipoglikemii i stosunkowo niskim odsetku działań niepożądanych. Glimepiryd może być więc stosowany jako lek pierwszego rzut u chorych na cukrzycę typu 2. Więcej
Zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym jako cel terapeutyczny u chorych na cukrzycę typu 2 – rola inhibitorów konwertazy angiotensyny
Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i krajach rozwiniętych. Więcej
Otyłość, cukrzyca a choroby nowotworowe
W ciągu ostatnich dziesięcioleci wzrosła liczba osób z nadwagą i otyłością w krajach uprzemysłowionych i trend ten będzie postępował. W Unii Europejskiej 15-25% ludzi ma otyłość, a 25-35% ma nadwagę. Więcej
Antykoncepcja u chorych na cukrzycę
Kobieta chora na cukrzycę, która chce świadomie zaplanować upragnioną ciążę ma dylemat. Dotyczy on ryzyka związanego nie tylko z nieplanowanym macierzyństwem, ale także ze stosowaniem antykoncepcji. Więcej
Cukrzyca trzustkowa
Cukrzyca trzustkowa jest określana w piśmiennictwie jako wtórna do przewlekłego zapalenia trzustki (PZT). Jest to istotny problem kliniczny, gdyż w tej grupie obserwuje się wybitnie chwiejny przebieg zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Więcej
Dlaczego otyłość wywołuje cukrzycę?
W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się gwałtowny wzrost zapadalności i chorobowości z powodu otyłości i cukrzycy. Wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością stwierdza się zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się. Więcej
Cukrzyca ciążowa – aspekt internistyczny
Cukrzyca ciążowa (GDM, ang. gestational diabetes mellitus) jest najczęstszą patologią położniczą oraz stwarza ryzyko rozwinięcia się w przyszłości pełnoobjawowej cukrzycy wraz ze wszystkimi elementami zespołu metabolicznego. Głównym substratem energetycznym dla płodu jest glukoza. Więcej
Cukrzyca ciążowa a ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego u matki i dziecka
Cukrzyca ciążowa (GDM, ang. gestational diabetes melitus), definiowana jako różnego stopnia zaburzenia tolerancji węglowodanów, po raz pierwszy rozpoznane lub rozwijające się w czasie ciąży, stanowi powikłanie 0,6–15% ciąż (w Polsce około 3,4%). Więcej
Trudna sztuka akceptacji choroby. Jak wspierać pacjenta z cukrzycą?
Cukrzyca to choroba, której ciągle jeszcze nie potrafimy wyleczyć. Jednak dostępne obecnie programy leczenia, m.in. funkcjonalna intensywna insulinoterapia, bardzo konsekwentnie realizowane i przestrzegane nie dopuszczają często do rozwoju powikłań tej choroby, pozwalają więc uniknąć inwalidztwa. Więcej
Jak wykorzystać efekt inkretynowy w leczeniu cukrzycy?
Pomimo dużej liczby leków doustnych stosowanych w mono- i politerapii, kontrola glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 jest nadal niezadowalająca. Więcej
Rozpoczęcie insulinoterapii w cukrzycy typu 2 – ważna decyzja dla lekarza i pacjenta
Cukrzyca typu 2 jest wielkim i wciąż narastającym wyzwaniem naszej cywilizacji. Medycyna współczesna, mimo olbrzymiego postępu, nie zahamowała rozmiarów tej choroby. Wręcz przeciwnie, skala tego problemu przybrała charakter globalny i dziś mówimy o pandemii tego schorzenia na świecie. Więcej
Postępowanie z hiperglikemią w cukrzycy typu 2: uzgodniony algorytm rozpoczynania i dostosowania terapii
Cukrzyca jest w dzisiejszych czasach na całym świecie coraz poważniejszym problemem zdrowotnym. Badania DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) i UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) wykazały, że dążenie do uzyskania normoglikemii zmniejsza liczbę powikłań naczyniowych zarówno o typie mikro-, jak i makroangiopatii. Więcej
Zaburzenia odżywiania u chorych na cukrzycę
W ostatnich latach notuje się coraz większe zainteresowanie współistnieniem cukrzycy i zaburzeń odżywiania. Zwraca się uwagę na częstsze występowanie anoreksji lub bulimii u diabetyków, szczególnie u dorastających dziewcząt i młodych kobiet chorujących na cukrzycę typu 1. Więcej
Dlaczego mamy trudności z rozpoznaniem cukrzycy typu LADA?
Cukrzyca typu LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) to późno ujawniająca się cukrzyca o podłożu autoimmunologicznym u osób dorosłych, rozpoznawana najczęściej po 35 r.ż., niewymagająca leczenia insuliną w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoznania i z obecnością w surowicy przeciwciał anty-GAD i/lub ICA. Więcej
Leczenie dyslipidemii cukrzycowej
Dyslipidemia cukrzycowa to zaburzenie występujące u 60-80% chorych na cukrzycę typu 2 i u około 10% pacjentów z cukrzycą typu 1. Zaburzenia lipidowe istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia przewlekłych powikłań cukrzycy, w tym incydentów sercowo-naczyniowych. Więcej
Insulinoterapia w cukrzycy – model funkcjonalnej intensywnej terapii insuliną (FIT)
Terapia insuliną zrewolucjonizowała leczenie cukrzycy, pozwalając nie tylko wydłużyć znacznie czas życia chorych, ale też poprawić jakość ich życia. Więcej
Ostre powikłania hiperglikemii
Kwasica ketonowa i nieketonowa hiperglikemia hiperosmolarna reprezentują ostre powikłania cukrzycy, u podłoża których leży niedobór insuliny lub gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na nią w warunkach zwiększenia stężenia hormonów hiperglikemizujących (glukagon, kortyzol, katecholaminy, hormon wzrostu).Kwasica ketonowa Więcej
Talerz diabetyka
Autorka jest kierownikiem Centrum Edukacji Diabetologicznej we Wrocławiu. Dzieli się doświadczeniami z codziennej pracy − edukacji żywienia chorych. Zmiana nawyków żywieniowych jest podstawowym zadaniem pacjenta w leczeniu cukrzycy; pomoc w tym zadaniu jest ważnym punktem w pracy lekarza z chorym. Więcej
„Porażki” wielkich badań w diabetologii sukcesem medycyny prewencyjnej
„Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub/i działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy prowadzi do uszkodzenia oraz zaburzeń czynności i niewydolności różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych”. Więcej
Otyłość a cukrzyca. Problemy terapeutyczne
W artykule przedstawiono problem narastającej otyłości i zachorowań na cukrzycę typu 2 w końcu XX i na początku XXI wieku. Omówiono przyczyny otyłości, wpływ czynników genetycznych i środowiskowych. Więcej
Hemoglobina glikowana w diagnostyce cukrzycy
Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association, ADA) w zaleceniach opublikowanych w 2010 roku dotyczących postępowania z chorymi na cukrzycę włączyło oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) do panelu badań stosowanych w rozpoznawaniu cukrzycy. Stężenie HbA1c 6,5% zostało uznane za nowe kryterium diagnostyczne. Więcej
Glulizyna – wysoka jakość potwierdzona w badaniach klinicznych
Glulizyna – najnowszy szybko działający analog insulinowy jest w ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań klinicznych. Od odkrycia insuliny minie niedługo wiek... Więcej
Leczenie ciąży powikłanej cukrzycą
Modelowa opieka nad kobietą w ciąży powikłanej cukrzycą jest interdyscyplinarna i polega na ścisłej współpracy położnika i diabetologa. Osiągnięcie stanu normoglikemii jest niezbędne do realizacji ogólnych celów leczenia. Więcej
Leczenie cukrzycy a rozwój nowotworów
Od dawna było wiadomo, że cukrzyca typu 2, a szczególnie towarzysząca jej otyłość predysponują do rozwoju nowotworów. Problem ten wiązano przede wszystkim z insulinoopornością będącą następstwem otyłości, czy też z hiperinsulinemią jako konsekwencją insulinooporności. Więcej
Charakterystyka zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzycę
Dyslipidemia to zaburzenia lipidowe charakteryzujące się podwyższonym ponad normę stężeniem lipidów i lipoprotein w osoczu. Szacuje się, że zaburzenia lipidowe występują u około 10% osób z cukrzycą typu 1 i aż u 60–80% chorych na cukrzycę typu 2. Więcej
Insulinoterapia w cukrzycy typu 2. Glargina – długo działający analog insuliny
Liczba chorych na cukrzycę typu 2 wciąż rośnie. Z badań epidemiologicznych wiadomo, że z każdą dekadą liczba chorych przyrasta w coraz większym niż spodziewaliśmy się stopniu. Wynika to między innymi z faktu, że starsi pacjenci dłużej żyją, a cukrzyca typu 2 występuje u osób coraz młodszych, u młodzieży, a nawet u dzieci. Więcej
Leczenie cukrzycy u osób w podeszłym wieku
Częstość występowania cukrzycy typu 2 rośnie z wiekiem. W latach 90. oszacowano, że choroba ta występuje u około 20% mężczyzn i 30% kobiet w szóstej i siódmej dekadzie życia. Obecnie uważa się, że częstość występowania cukrzycy w populacji osób po 65. roku życia sięga ponad 40%. Więcej
Wysiłek fizyczny
Większość lekarzy w odpowiedzi na pytanie o niefarmakologiczne postępowanie w cukrzycy wymieni aktywność fizyczną. Leczenie cukrzycy typu 2 powinno rozpoczynać się od modyfikacji diety i zwiększenia aktywności fizycznej i postępowanie to należy kontynuować w okresie stosowania farmakoterapii, także leczenia insuliną. Więcej
Celiakia u chorych na cukrzycę typu 1
Podczas czerwcowej Sesji Naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) Joseph A. Murray z Mayo University wygłosił wykład zatytułowany: A new look at Celiac Disease. Should we be doing genetic testing?, który wywarł na słuchaczach ogromne wrażenie. Powierzenie tego tematu światowej sławy gastroenterologowi, interniście było znakomitym wyborem organizatorów. Wykład dotyczył znanego już od blisko 30 lat faktu współistnienia celiakii i cukrzycy. Więcej
Ciąża u kobiet z cukrzycą
W dobie intensywnej terapii insulinowej, samokontroli glikemii, doskonałych metod monitorowania przebiegu ciąży, dobrostanu płodu i noworodka, w połączeniu z wysokiej klasy medyczną opieką specjalistyczną, posiadanie potomstwa przez kobiety chore na cukrzycę jest możliwe i bezpieczne. Więcej
Chirurgiczne leczenie otyłości jako sposób terapii cukrzycy typu 2
Operacyjne leczenie otyłości (chirurgia bariatryczna) jest dziedziną medycyny rozwijającą się niezwykle dynamicznie. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwuje się systematyczny wzrost liczby tego typu operacji. Obecnie ich liczba w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dorównuje liczbie cholecystektomii. Więcej
Nowe metody leczenia otyłości
W dniach 25–29 czerwca bieżącego roku w Orlando na Florydzie odbyła się 70. Sesja Naukowa Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Główne hasła Kongresu brzmiały: „Stop Cukrzycy” i „Zatrzymać Cukrzycę”. Olbrzymie, czerwone plansze informowały uczestników, że w ciągu najbliższych 24 godzin cukrzyca zostanie rozpoznana u 4385 osób. Więcej
Znaczenie odżywiania w prewencji otyłości i cukrzycy typu 2
Na 70. Sesji Naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, która odbyła się w dniach 25–29 czerwca 2010 roku w Orlando, wygłoszono kilkanaście wykładów na temat wpływu żywienia na rozwój, profilaktykę otyłości, cukrzycy typu 2 oraz na wyrównanie metaboliczne. Więcej
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi