Jesteś tu:
>
>
>
INFORMACJA PRASOWA Aktualizacja informacji Europejskiej Agencji ds. Leków na temat bezpieczeństwa insuliny glarginy
INFORMACJA PRASOWA Aktualizacja informacji Europejskiej Agencji ds. Leków na temat bezpieczeństwa insuliny glarginy
Europejska Agencja ds. Leków
Biuro prasowe
Londyn, 23 lipca 2009 r. Nr ref. dok. EMEA/470632/2009
Po zapoznaniu się ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat potencjalnego związku pomiędzy analogami insuliny, w szczególności insuliną glarginą, a ryzykiem nowotworów, Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji ds. Leków uznał, że dostępne dane nie są powodem do obaw oraz że w związku z tym nie są konieczne zmiany zaleceń dotyczących przepisywania tych leków.
Insulina glargina jest długo działającym analogiem insuliny, zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE) w postaci preparatów Lantus i Optisulin, przeznaczonym do leczenia osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku sześciu lat lub starszych, chorujących na cukrzycę, u których konieczne jest leczenie insuliną.
Obawy dotyczące potencjalnego związku pomiędzy tymi lekami i nowotworami, a w szczególności rakiem piersi, zostały podniesione w czterech niedawno opublikowanych badaniach o charakterze rejestrów. Komitet przeprowadził szczegółową ocenę tych badań oraz ich wyników. Ze względu na ograniczenia metodologiczne uznano, że badania te nie są rozstrzygające i nie pozwalają na potwierdzenie ani na wykluczenie związku pomiędzy insuliną glarginą i nowotworami. Ponadto Komitet zauważył, że wyniki tych badań są niespójne.
Ze względu na ograniczenia istniejących dowodów Komitet zażądał od podmiotu odpowiedzialnego, firmy Sanofi‑Aventis, opracowania strategii przeprowadzenia dodatkowych badań dotyczących tej kwestii. Ponadto Komitet ocenia możliwości współpracy z ośrodkami akademickimi w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 
Uwagi:
1. Informacja prasowa zawierająca informacje na temat obaw dotyczących bezpieczeństwa została opublikowana w czerwcu 2009 r.: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Lantus/40847409en.pdf
2. Artykuły są dostępne w wersji online pod następującym adresem: http://www.diabetologia‑journal.org/cancer.html
3. Analogi insuliny, takie jak insulina glargina, są substancjami podobnymi do insuliny ludzkiej, lecz o zmienionych niektórych właściwościach, takich jak sposób wchłaniania insuliny po wstrzyknięciu lub czas działania.
4. Insulina glargina jest dostępna w postaci preparatów Lantus i Optisulin we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Oba leki są zarejestrowane w Unii Europejskiej od czerwca 2000 r.
5. Dodatkowe informacje na temat preparatów Lantus i Optisulin są dostępne w Europejskim Publicznym Sprawozdaniu Oceniającym (EPAR). Sprawozdanie to dla preparatu Lantus jest dostępne pod adresem: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/lantus/lantus.htm, a dla preparatu Optisulin pod adresem: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/ EPAR/optisulin/optisulin.htm
6. Niniejszą informację prasową, wraz z innymi informacjami opracowanymi przez EMEA, można znaleźć na stronie internetowej EMEA: http://www.emea.europa.eu
 
Zapytania ze strony mediów należy kierować wyłącznie do następujących osób:
Martin Harvey Allchurch lub Monika Benstetter
Tel.: (44 20) 74 18 84 27, e‑mail: press@emea.europa.eu
Słowa kluczowe:

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi