Jesteś tu:
>
>
>
Definicja i rozpoznanie cukrzycy
Definicja i rozpoznanie cukrzycy
Lek. Tamara Stasiak
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych. Występuje albo na skutek upośledzenia lub braku wydzielania insuliny, albo z powodu występowania czynników zakłócających jej działanie. Efektem niedostatecznego działania insuliny jest wzrost stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia). Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością wielu narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.
Insulina jest anabolicznym hormonem peptydowym produkowanym przez komórki β wysp Langerhansa trzustki. Odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów, czyli cukrów, a także białek oraz tłuszczów. Proces wydzielania insuliny można podzielić na podstawowy, który następuje między posiłkami i w nocy oraz poposiłkowy. Wydzielanie poposiłkowe ma zasadnicze znaczenie w metabolizmie glukozy po spożyciu węglowodanów, co zapewnia ich prawidłowe zagospodarowanie w organizmie.
 

Typy choroby


Według Światowej Organizacji Zdrowia oraz Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego cukrzycę można podzielić na cztery główne grupy.
W pierwszej mieści się cukrzyca typu 1. Zazwyczaj z uwagi na gwałtowny i objawowy przebieg, manifestujący się ostrymi powikłaniami, cukrzyca tego typu rozpoznawana jest już u dzieci i młodzieży. Jej istota polega na niszczeniu komórek β wysp trzustkowych, produkujących insulinę. Proces ten prowadzi do całkowitego niedoboru insuliny. W tej grupie wyróżniamy cukrzycę, u podłoża której leżą procesy immunologiczne prowadzące do reakcji autoagresywnej przeciwko własnemu organizmowi oraz idiopatyczne, czyli o nieznanych mechanizmach prowadzących do zniszczenia komórek β wysp trzustkowych.
W drugiej podgrupie wyróżniamy, najczęściej występującą, cukrzycę typu 2.W tej chorobie w różnych proporcjach dominują dwa procesy – insulinooporność (spadek wrażliwości tkanek obwodowych, takich jak: mięśnie szkieletowe, tkanka tłuszczowa, wątroba i serce na glukozę) i upośledzenie wydzielania insuliny. W początkowym etapie przeważa oporność na insulinę tkanek obwodowych z nieznacznym jej niedoborem, w miarę trwania tego schorzenia dochodzi do bardzo ograniczonego lub całkowitego braku wydzielania insuliny z towarzyszącą insulinoopornością. Ten etap choroby wymaga radykalnej zmiany sposobu leczenia, które jest takie samo jak w cukrzycy typu 1, czyli polega na wstrzyknięciach insuliny.
Kolejną podgrupą są tzw. inne określone typy cukrzycy. Wyróżniamy tutaj kilka kategorii stanów i chorób, które mogą doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Należą do nich defekty genetyczne czynności komórek β trzustki, defekty genetyczne działania insuliny, choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki – np. przewlekłe zapalenie trzustki, choroby endokrynologiczne, cukrzyca spowodowana przez leki lub substancje chemiczne, zakażenia, rzadkie postaci wywołane procesem immunologicznym. Ostatnią podgrupę stanowi cukrzyca ciężarnych.
 
Aktualnie odnotowuje się wzrost chorobowości z powodu cukrzycy typu 1 oraz, przede wszystkim, cukrzycy typu 2, która stanowi około 85–95% wszystkich rozpoznań cukrzycy w krajach rozwiniętych. U podłoża defektu wydzielania insuliny i zaburzeń jej obwodowego działania leżą zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Ludzki materiał genetyczny kształtował się przez tysiąclecia w zupełnie innych warunkach środowiskowych niż współczesne, tj. przy ograniczonej dostępności pokarmów oraz znacznie większej codziennej aktywności fizycznej. Na przestrzeni ostatnich dekad genom człowieka nie uległ istotnym przemianom, natomiast środowisko, w którym żyjemy jest zupełnie inne. Z tego względu niezwykle ważną rolę zarówno w prewencji jak i leczeniu cukrzycy odgrywa modyfikacja stylu życia, czyli odpowiednia dieta oraz regularna aktywność fizyczna.
 

Rozpoznanie choroby


Cukrzycę rozpoznaje się raz na zawsze. Jest to choroba, która może przebiegać przez dłuższy czas bezobjawowo i najczęściej rozpoznawana jest przypadkowo – w trakcie kontrolnych wizyt ambulatoryjnych lub w czasie hospitalizacji z zupełnie innej przyczyny. Dotyczy to zwłaszcza cukrzycy typu 2.
Do objawów wskazujących na możliwość rozwoju cukrzycy należą: chudnięcie, wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie i senność, spowodowane odwodnieniem, pojawienie się zmian ropnych na skórze oraz częstych lub nawracających zakażeń narządów moczowo-płciowych.
Ponad połowa przypadków cukrzycy typu 2 przebiega bezobjawowo, dlatego też konieczne jest jej czynne poszukiwanie z wykorzystaniem badań diagnostycznych. Dotyczy to wszystkich osób po 45. roku życia, u których należy wykonywać stosowne badania raz na 3 lata, a także, bez względu na wiek, osób z następujących grup ryzyka:
 • z nadwagą lub otyłością (wskaźnik masy ciała BMI, ang. body mass index ≥25 kg/m2)
 • z cukrzycą występującą w rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo)
 • mało aktywnych fizycznie lub takich, które nagle zaprzestały aktywności fizycznej
 • z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej narażonej na cukrzycę
 • u których w poprzednim badaniu stwierdzono zaburzenia gospodarki węglowodanowej (nieprawidłowa glikemia na czczo lub nieprawidłowa tolerancja glukozy)
 • z przebytą cukrzycą ciążową
 • u kobiet, które urodziły dziecko o masie ciała >4 kg
 • z nadciśnieniem tętniczym (≥140/90 mmHg)
 • z hiperlipidemią, czyli zaburzeniami gospodarki tłuszczowej [stężenie cholesterolu frakcji HDL <40 mg/dl i/lub triglicerydów >250 mg/dl]
 • z zespołem policystycznych jajników
 • z chorobą układu sercowo-naczyniowego.
 
Ponadto u każdej kobiety w ciąży należy wykonać oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo w trakcie pierwszej wizyty oraz test obciążenia 50 g glukozy między 24. a 28. tygodniem ciąży.
Diagnozę cukrzycy można postawić, posługując się trzema następującymi równoważnymi kryteriami, oznaczając stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej:
 1. 1. w przypadku występowania typowych objawów cukrzycy, takich jak: wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie lub zmniejszenie masy ciała, wystarczy jednokrotne oznaczanie o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku, stężenia glukozy; jeśli wynosi ono ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), rozpoznajemy cukrzycę
 2. 2. gdy natomiast nie występują objawy typowe dla cukrzycy lub przygodna glikemia wynosi ≤200 mg/dl (≤11,1 mmol/l), należy oznaczyć stężenie glukozy na czczo, tzn. po upływie 8–14 godzin od ostatniego posiłku; w sytuacji, gdy dwukrotnie w kolejnych dniach oznaczenie stężenia glukozy wynosi ≥126 mg/dl (≥7,0 mmol/l), należy rozpoznać cukrzycę
 3. 3. jeśli oznaczenie glikemii na czczo mieści się w przedziale 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l) lub istnieje uzasadnione podejrzenie nietolerancji glukozy (osoby starsze bez nadwagi ze współistniejącymi czynnikami ryzyka), wówczas należy wykonać doustny test tolerancji glukozy, w przypadku, gdy glikemia wynosi ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), także rozpoznajemy cukrzycę.
 
Doustny test tolerancji glukozy (OGTT, ang. oral glucose tolerance test) rozpoczyna się na czczo, czyli po co najmniej 8-godzinnym wstrzymaniu się od jakichkolwiek posiłków, po trzech dniach spożywania przeciętnej diety o normalnej zawartości cukrów. Pacjent powinien także powiadomić swojego lekarza o przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre z nich mogą podwyższać glikemię, np. sterydy, niektóre leki moczopędne lub β-adrenolityki.
Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu wyjściowej glikemii na czczo, następnie należy w ciągu 5 minut wypić 250–300 ml wody, w której rozpuszczono 75 g glukozy. W celu poprawienia walorów smakowych można dodać sok ze świeżo wyciśniętej cytryny. Następnie przez czas trwania testu, tj. przez 2 godziny należy pozostać w pozycji siedzącej. Konieczne jest w tym czasie powstrzymanie się od spożywania posiłków, picia płynów, wysiłku fizycznego, palenia papierosów. Kolejne oznaczenie wykonywane jest po upływie wspomnianych 2 godzin.
Istotne jest, aby wykonywać to badanie w stanie ogólnego poczucia zdrowia, wszelkie zaostrzenia chorób przewlekłych czy zakażenia mogą wpływać na wynik badania. O aktualnych problemach zdrowotnych oraz przyjmowanych lekach należy poinformować lekarza przed planowanym wykonaniem badania.
W czasie ciąży kobieta powinna wykonać test obciążenia 50 g glukozy (GCT, ang. glucose challenge test). Badanie to, w przeciwieństwie do OGTT, nie wymaga specjalnego przygotowania – nie ma konieczności pozostawania na czczo, a oznaczenie stężenia glukozy wykonujemy po upływie 60 minut. Test ten powinien być przeprowadzony między 24. a 28. tygodniem ciąży.
 

Stan przedcukrzycowy


Oprócz cukrzycy, którą rozpoznajemy według wyżej przedstawionych kryteriów, wyróżniamy tzw. stan przedcukrzycowy, który obejmuje zarówno nieprawidłową glikemię na czczo, jak i nieprawidłową tolerancję glukozy. Rozpoznanie to ma istotne znaczenie, gdyż wymaga od nas większej uwagi i samodyscypliny w zakresie stosowanej diety, naszej aktywności fizycznej oraz okresowej kontroli stężenia glukozy.
Nieprawidłową glikemię na czczo (IFG, ang. impaired fasting glucose) rozpoznajemy, gdy stężenie glukozy wynosi 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l) i jednocześnie glikemia po obciążeniu glukozą wynosi ≤140 mg/dl (≤7,8 mmmo/l).
            Nieprawidłową tolerancję glukozy rozpoznamy, gdy w 2. godzinie testu tolerancji glukozy glikemia mieści się w przedziale 140–199 mg/dl (7,8–11 mmmol/l). Prawidłowe stężenie glukozy na czczo wynosi 60–99 mg/dl (3,4–5,5 mmol/l).

Piśmiennictwo
1.     Cukrzyca. Kompendium, pod red. J. Sieradzkiego, Via Medica, Gdańsk 2009
2.     Stanowisko PTD, Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2010, Diabetologia Praktyczna, 2010, 11, Suppl A

Słowa kluczowe:
diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi