Jesteś tu:
>
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe: przewlekłe powikłania cukrzycy
Wyników wyszukiwania: 20

Nefropatia cukrzycowa
Nefropatia cukrzycowa zaliczana jest do późnych powikłań cukrzycy o charakterze mikroangiopatii. Charakteryzuje się zwyrodnieniem małych naczyń krwionośnych kłębków nerkowych w przebiegu długotrwale występującej hiperglikemii. Więcej
Klasyfikacja ran w zespole stopy cukrzycowej
Owrzodzenie stóp u chorych z cukrzycą jest poważnym czynnikem ryzyka amputacji kończyny dolnej. Dokładna ocena rany u chorego z cukrzycą odgrywa kluczową rolę w dokonywaniu wyboru dalszego postępowania: zachowawczego lub chirurgicznego. Więcej
Kardiomiopatia cukrzycowa
Badanie Framingham wykazało, że występowanie chorób układu sercowo naczyniowego u chorych z cukrzycą jest 2–4-krotnie częstsze niż u osób bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, niezależnie od wieku, nadciśnienia tętniczego, otyłości, choroby niedokrwiennej serca i hiperlipidemii. Więcej
Menopauza i hormonalna terapia zastępcza w cukrzycy
Występowanie objawów klinicznych, hormonalnych i metabolicznych spowodowanych dysfunkcją jajników, jest naturalną konsekwencją zmian fizjologicznych pojawiających się w organizmie kobiety w okresie menopauzy. Więcej
Retinopatia cukrzycowa
Przewlekłe (późne) powikłania cukrzycy manifestują się powolnym rozwojem zmian narządowych, charakteryzujących się występowaniem określonych zespołów klinicznych. Wśród przewlekłych powikłań cukrzycy wyróżnia się swoistą dla cukrzycy mikroangiopatię i nieswoistą makroangiopatię. Więcej
Dlaczego poposiłkowa hiperglikemia zasługuje na uwagę lekarza praktyka?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, skoro nie dysponujemy po dziś dzień precyzyjną definicją zjawiska, jakim jest poposiłkowa hiperglikemia. Wiadomo bowiem, że okres poposiłkowy utrzymuje się przez kilka godzin, a czas trwania zależy między innymi od składu posiłku... Więcej
Stopa cukrzycowa
Zespół stopy cukrzycowej stanowi istotny problem zdrowotny chorych z cukrzycą. Jest jednym z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności, gorszego komfortu życia, a także jego skrócenia. Więcej
Neuropatia cukrzycowa
Neuropatia cukrzycowa jest najczęściej występującym powikłaniem cukrzycy. Spośród wszystkich powikłań, sprawia chorym najwięcej dolegliwości i jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności. Więcej
Metformina – działanie antyhiperglikemiczne i kardioprotekcyjne
Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa (International Diabetes Federation) ocenia, że obecnie na świecie na cukrzycę choruje ponad 250 milionów osób i przewiduje, że w 2025 r. liczba ta wzrośnie do ok. 380 mln. Więcej
Obraz kliniczny neuropatii cukrzycowej układu wegetatywnego
Wśród późnych powikłań cukrzycy neuropatia układu autonomicznego odgrywa istotną rolę zarówno, jeżeli chodzi o rokowanie, jak i jakość życia. Więcej
Powikłania w cukrzycy. Schorzenia w zaniedbanej chorobie
Cukrzyca, według najnowszych doniesień epidemiologicznych, dotknęła w naszym kraju ponad 2 miliony osób – z czego zaledwie połowa jest świadoma swojej choroby. Największą bolączką lekarzy jest charakter cukrzycy. Więcej
Jak postępować z chorym na cukrzycę powikłaną gastroparezą?
Gastropareza jest wyrazem neuropatii autonomicznej. Mianem tym określa się zespół objawów ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego wywołanych zaburzeniami opróżniania żołądka (nieprawidłowa czynność nerwu błędnego). Więcej
Bezpieczeństwo stosowania preparatu glarginy u chorych na cukrzycę – w świetle najnowszych doniesień
Włączenie insulinoterapii u pacjentów z cukrzycą typu 2 związane jest z dużym oporem ze strony pacjenta, ale często również lekarza. Obawy ze strony pacjenta dotyczą przede wszystkim pogorszenia jakości życia związanego z iniekcjami i koniecznością samokontroli. Więcej
Osteoartropatia Charcota w cukrzycy
Osteoartropatia Charcota jest przewlekłym powikłaniem cukrzycy, jedną z postaci zespołu stopy cukrzycowej. Rozwija się na ogół u chorych z wieloletnią, niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą, na podłożu polineuropatii obwodowej. Charakteryzuje się przewlekłą, postępującą destrukcją układu kostno-stawowego stopy. Więcej
Znaczenie kontroli hemoglobiny glikowanej w przebiegu leczenia cukrzycy
Cukrzyca to nie tylko choroba przewlekła ze wszystkimi swoimi uciążliwościami, koniecznością przyjmowania leków do końca życia, przestrzegania specjalnej diety, ale również czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, retinopatii, wystąpienia niewydolności nerek, neuropatii obwodowej i autonomicznej. Więcej
Funkcje poznawcze u chorych na cukrzycę
Wśród pacjentów chorych na cukrzycę zwykle po kilku lub kilkunastu latach od rozpoznania choroby obserwuje się nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu narządów, które są wynikiem zaburzeń metabolicznych. Więcej
Diagnostyka laboratoryjna nefropatii cukrzycowej
Nefropatia cukrzycowa jest przewlekłym procesem obejmującym m.in. uszkodzenie naczyń kłębuszków nerkowych, prowadzącym do nasilającego się białkomoczu, wzrostu ciśnienia tętniczego oraz postępującego upośledzenia funkcji nerek. Więcej
Znaczenie rokownicze kontroli glikemii w ostrych zespołach wieńcowych u chorych na cukrzycę
Hiperglikemia w ostrym zespole wieńcowym (OZW) może być objawem niewyrównania metabolicznego u chorego z rozpoznaną cukrzycą lub z wcześniej pojawiającymi się przedcukrzycowymi zaburzeniami metabolicznymi. Więcej
Zaburzenia erekcji jako problem diagnostyczny i terapeutyczny u pacjentów chorujących na cukrzycę
Zaburzenia seksualne u mężczyzn mogą obejmować zmiany dotyczące popędu (libido), osiągnięcia stanu wzwodu (erekcji), wytrysku nasienia (ejakulacji) i satysfakcji seksualnej. Dysfunkcje seksualne w znaczny sposób wpływają na pogorszenie komfortu życia, mogą zaburzać relacje partnerskie. Więcej
Ciąża u kobiet z cukrzycą
W dobie intensywnej terapii insulinowej, samokontroli glikemii, doskonałych metod monitorowania przebiegu ciąży, dobrostanu płodu i noworodka, w połączeniu z wysokiej klasy medyczną opieką specjalistyczną, posiadanie potomstwa przez kobiety chore na cukrzycę jest możliwe i bezpieczne. Więcej
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi