Jesteś tu:
>
>
>
Postępy w leczeniu cukrzycy typu 2
Postępy w leczeniu cukrzycy typu 2
Prof. dr hab. med. Ida Kinalska
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

W 2011 roku Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbył się w San Diego w stanie Kalifornia. Jak co roku zgromadził najwybitniejszych specjalistów nie tylko amerykańskiej, ale i światowej diabetologii. Brali w nim udział przedstawiciele nauk podstawowych, lekarze praktycy, pielęgniarki i dietetycy. Nie zabrakło również pacjentów.


Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że cukrzyca typu 2 była wiodącym tematem całego zjazdu, co uzasadniano:
 • lawinowym wzrostem zachorowań na ten typ cukrzycy
 • heterogennością  atogenezy
 • stale rosnącym problemem powikłań sercowo-naczyniowych
 • występowaniem cukrzycy typu 2 w coraz młodszej populacji, w tym u dzieci.
Wykazano, że do cukrzycy typu 2 dochodzi w wyniku interakcji między uwarunkowaniami genetycznymi a czynnikami środowiskowymi. Wiele lat przed ujawnieniem się cukrzycy występuje insulinooporność, na rozwój której mają wpływ:
 • liczne ciąże i porody
 • niewielka aktywność fizyczna
 • niewłaściwa dieta
 • zaburzenia hormonalne związane z dojrzewaniem i starzeniem się organizmu.
Zmiany te prowadzą do nadwagi i otyłości oraz zaburzeń hormonalnych. Stwierdza się upośledzenie sekrecji insuliny, wzrost poziomu leptyny, zmniejszenie poziomu adiponektyny, wzrost sekrecji glukagonu, upośledzenie wydzielania hormonów inkretynowych GIP i GLP-1, zwiększenie poziomu cytokin prozapalnych (TNF-α, interleukiny-6) pod wpływem czynników fizjologicznych. Zwiększa się uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych z brzusznej tkanki tłuszczowej, co powoduje upośledzenie postreceptorowej sygnalizacji insuliny.
Ujawnienie się cukrzycy wyzwala objawy glukotoksyczności i lipotoksyczności oraz nasila stres oksydacyjny. Rozwija się stan zapalny i odkłada się amyloid. W cukrzycy dochodzi do upośledzenia funkcji komórek αwysp trzustkowych,polegające na zwiększeniu sekrecji glukagonui zmniejszeniu poposiłkowego wydzielania hormonów inkretynowych, zwłaszcza GLP-1.
Podczas konferencji zdefiniowano cele leczenia cukrzycy typu 2 i określono wyniki, jakie należy uzyskać. Leczenie cukrzycy typu 2 powinno prowadzić do uregulowania i utrzymania stężenia glukozy na prawie fizjologicznym poziomie, oszczędzać i przywrócić możliwie najbardziej prawidłową funkcję komórek β, zmniejszyć masę ciała, a co za tym idzie – zredukować otyłość, a także ograniczyć występowanie incydentów hipoglikemii. Najważniejszym celem terapii powinno być powstrzymanie rozwoju zmian sercowo-naczyniowych, do których przyczynia się cukrzyca. Dotychczas – mimo ogromnego postępu tej dziedziny medycyny i opracowania wielu nowych grup leków – nie udało się tego osiągnąć.
Na podstawie przeglądu dotychczasowych metod leczenia stwierdzono, że nie istnieje obecnie idealny lek w terapii cukrzycy typu 2. Każdy preparat wykazuje działania niepożądane, nawet najnowsze preparaty analogów insulin. Nowe leki oparte na efekcie inkretynowym też nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Paląca jest więc potrzeba wynalezienia nowego leku przeciwcukrzycowego i wciąż trwają prace nad jego opracowaniem.
Leczenie cukrzycy obarczone jest licznymi działaniami niepożądanymi. Należą do nich:
 • hipoglikemia
 • zwiększenie masy ciała, nadwaga i otyłość
 • zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego
 • obrzęki
 • nasilenie zmian w układzie sercowo-naczyniowym.
Klasyfikując leczenie normalizujące poziom glukozy w surowicy można wyróżnić:
 • stosowanie leków działających na trzustkę lub wątrobę
 • stosowanie leków działających za pośrednictwem insuliny bądź niezależnie od insuliny
 • leczenie skojarzone skierowane na zespół metaboliczny
 • chirurgia metaboliczna.
Postępy wiedzy na temat patogenezy cukrzycy wyznaczają kierunki poszukiwania nowych leków przeciwcukrzycowych. Prace koncentrują się na:
 • inhibitorach sodowo-glukozowego kontransportera 2, który eliminuje glukozę przez nerki
 • inhibitorach dehydrogenazy 11-beta-hydroksysteroidów, zmniejszających efekt działania glikokortykosteroidów na wątrobę i tkankę tłuszczową
 • aktywacji glukokinazy biorącej udział w uwalnianiu insuliny i aktywacji agonistów trzustkowego białka G, wiążącego kwasy tłuszczowe
 • agonistach receptora glukagonowego
 • inhibitorach wątrobowej produkcji glukozy.
Podczas kongresu najwięcej miejsca poświęcono terapii inkretynowej, a najwięcej prac – eksenatydowi. J. Rosenstock i wsp. przedstawili badania dotyczące albiglutydu, podawanemu raz w tygodniu. W kręgu zainteresowań nadal pozostaje metformina, która obok zmiany stylu życia pozostaje na razie wiodącym preparatem w leczeniu cukrzycy typu 2.
Interesujące doniesienia przedstawiono na temat leków z grupy tiazolidinedionów, mających wpływ na insulinooporność, czyli zasadniczą przyczynę cukrzycy. Podczas prelekcji podkreślano, że z tymi lekami wiąże się ogromne nadzieje. Obecnie trwają prace nad modyfikacją poszczególnych preparatów. Z troglitazonu próbuje się usunąć komponentę odpowiedzialną za powikłania wątrobowe, z rosiglitazonu – odpowiedzialną za nasilenie zmian w układzie sercowo-naczyniowym, a z pioglitazonu – odpowiedzialną za zmiany w układzie moczowym. Prace nad nowymi lekami trwają i w najbliższych latach możemy się spodziewać minimalizacji działań niepożądanych związanych z terapią cukrzycy typu 2.

Słowa kluczowe:

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi