Jesteś tu:
>
>
Diabetologia od A do Z
Wczesna insulinoterapia w cukrzycy typu 2
Prof. dr hab. med. Adam Krętowski
Insulinoterapia wciąż pozostaje niezbędnym elementem leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, pomimo dynamicznego rozwoju wiedzy dotyczącej etiopatogenezy choroby oraz wprowadzania nowych grup leków. Od wielu lat wśród diabetologów trwają dyskusje na temat, jak wcześnie włączyć leczenie insuliną do terapii cukrzycy typu 2. Więcej
XV Kongres PTK: pacjent z cukrzycą to trudny pacjent
Marzena Sudoł
W trakcie XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się w dniach 6–8 października br. we Wrocławiu, jedna z sesji drugiego dnia obrad została przygotowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym. Podczas sesji wygłoszono cztery wykłady. Wykład „Stabilna choroba wieńcowa – punkt widzenia diabetologa” zaprezentował prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Więcej
Cukrzyca jako równoważnik choroby wieńcowej. Pamiętając o leczeniu hipoglikemizującym, nie zapominajmy o lekach kardioprotekcyjnych
Dr n. med. Marcin Konopka1, dr hab. med. Marek Kuch2
Zgodnie z aktualnie obowiązującą definicją Międzynarodowej Organizacji Zdrowia termin „cukrzyca” określa grupę chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Więcej
Metoda ciągłego podskórnego wlewu insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej w terapii cukrzycy typu 1
Mgr Anna Janota
Leczeniem z wyboru w cukrzycy typu 1 jest funkcjonalna intensywna insulinoterapia (functional insulin therapy, FIT), która może być realizowana metodą wielokrotnych wstrzyknięć lub – coraz częściej – metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (continuous subcutaneous insulin infusion, CSII) za pomocą osobistej pompy insulinowej. Więcej
Glargina a nowotwory – co wiemy dziś, a czego nam brakuje?
Lek. Albert Syta
Od czasu publikacji czterech prac podnoszących problem związku pomiędzy stosowaniem insuliny glarginy w wyższych dawkach a większą częstością występowania nowotworów minęło już prawie dwa lata. W tym czasie nasza wiedza na temat mechanizmów powiązań cukrzycy i sposobów jej leczenia z nowotworami uległa pogłębieniu i usystematyzowaniu. Więcej
Rola analogów insuliny we współczesnej insulinoterapii
Prof. dr hab. med. Ida Kinalska
Insulinoterapia przy zastosowaniu nowoczesnych preparatów analogowych zapewnia pacjentom chorym na cukrzycę najbardziej zbliżony do fizjologicznego algorytm, zapewniający komfort życia i zapobiegający przewlekłym powikłaniom. Więcej
Cukrzycowa choroba nerek – trudności diagnostyczne w codziennej praktyce klinicznej
Dr Urszula Matys1, dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska1,2, prof. dr hab. Jolanta Małyszko3
W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Charakteryzuje się ona stopniową utratą czynności nerek i towarzyszy jej przewlekłe uszkodzenie wielu narządów i układów oraz znaczny wzrost chorobowości i śmiertelności. Przewlekła choroba nerek ma zwykle bezobjawowy przebieg kliniczny, dlatego jest stosunkowo późno diagnozowana i leczona. Więcej
Zastosowanie glimepirydu w leczeniu cukrzycy typu 2
Prof. dr hab. med. Ida Kinalska
Wiele obserwacji klinicznych glimepirydu, stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2, wskazuje, że substancja ta obniża skutecznie stężenie HbA1c i zmniejsza wskaźnik masy ciała, przy niewielkim ryzyku hipoglikemii i stosunkowo niskim odsetku działań niepożądanych. Glimepiryd może być więc stosowany jako lek pierwszego rzut u chorych na cukrzycę typu 2. Więcej
Klasyfikacja ran w zespole stopy cukrzycowej
Dr hab. med. Janusz Myśliwiec
Owrzodzenie stóp u chorych z cukrzycą jest poważnym czynnikem ryzyka amputacji kończyny dolnej. Dokładna ocena rany u chorego z cukrzycą odgrywa kluczową rolę w dokonywaniu wyboru dalszego postępowania: zachowawczego lub chirurgicznego. Więcej
Ile lat ma twoje serce?
Opracowanie: Marzena Sudoł i dr Alicja Adach-Kilon
Wiek naszego serca nie musi być zbieżny z naszą metryką, a im większa różnica na niekorzyść serca, tym bardziej jesteśmy narażeni na choroby sercowo-naczyniowe. Dotychczas ryzyko chorób układu krążenia szacowano w kontekście maksymalnie 10-letnim. Mogło to dawać niepełny lub mylny obraz długoterminowego ryzyka rzeczywistego. Czynniki ryzyka występują jednak w coraz młodszym wieku przy jednoczesnym wzroście długości życia, dlatego niezwykle istotna jest ocena zagrożeń w dłuższej perspektywie. Więcej
Kardiomiopatia cukrzycowa
Prof. dr hab. med. Małgorzata Szelachowska
Badanie Framingham wykazało, że występowanie chorób układu sercowo naczyniowego u chorych z cukrzycą jest 2–4-krotnie częstsze niż u osób bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, niezależnie od wieku, nadciśnienia tętniczego, otyłości, choroby niedokrwiennej serca i hiperlipidemii. Więcej
Czy stosowanie insuliny u chorych na cukrzycę może zwiększać ryzyko wystąpienia złośliwych nowotworów?
Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth
W czerwcu 2009 roku badacze zrzeszeni w Europejskim Stowarzyszeniu Badań nad Cukrzycą (European Association for the Study of Diabetes, EASD), opublikowali wyniki szeregu badań... Więcej

diabeTECH
Nota prawnaPolityka prywatnościRedakcja serwisuKontakt z redakcjąMapa serwisuZgłoś uwagi